Udgivelsesdato: 2. maj 2016

Indberetning til SKAT af kontante betalinger over 10.000 kr.

Siden 2012 har det været et krav til selvstændigt erhvervsdrivende, selskaber m.v., at for at få fradrag for kontante betalinger af varer eller ydelser over 10.000 kr., skal de foretage elektronisk indberetning til SKAT. Denne ordning har man i et nyt lovforslag valgt at tilpasse i forhold til selvangivelsesfristen, da revisor dermed stadig har mulighed for at sørge for, at indberetning sker og dermed sikre virksomhedens fradragsret.

Hvilke elektroniske betalinger anerkender SKAT?

Ifølge SKAT er det kun følgende elektroniske betalinger, der anerkendes
• Betaling fra konto til konto.
• Betaling på anden måde til modtagerens konto (fx med betalingskort), som sikrer en entydig digital identifikation af betaler og betalingsmodtager.
• Betaling af indbetalingskort på posthuset eller i et pengeinstitut.
• Betaling, der fuldt ud afvikles ved byttehandel, modregning eller udligning af mellemregningskonti. Hvis betalingen ikke afvikles fuldt ud, tæller det som kontant betaling.

Betaling med check ligestilles med kontant betaling og er derfor omfattet af omtalte regelsæt om kontante betalinger.

SKAT oplyser telefonisk, at man også anerkender betaling via f.eks. MobilePay eller Swipp, hvis indbetalingen derved sker til virksomhedens konto. Disse betalingsformer var ikke tilgængelige, da regelsættet blev indført oprindeligt i 2012, hvorfor de ikke er omtalt i lovforslaget.

Betingelser for fradrag m.v.

Siden ordningens indførelse har det været et krav for at få fradrag for en kontant betaling, at indberetning skete senest 14 dage efter betaling var sket, dog senest 1 måned efter fakturaens modtagelse.

Når man foretager indberetningen, skal man give oplysninger om modtager af betalingen, sådan at det er muligt at identificere vedkommende.

Lovændringen

I den foreslåede lovændring foreslår Skatteministeriet, at indberetning skal gøres senest i forbindelse med virksomhedens selvangivelsesfrist. Man foreslår endvidere, at lovforslaget får tilbagevirkende kraft til indkomståret 2015. Virksomhederne får dermed stadig en chance for at få fradrag for de betalte udgifter. For de fleste vil fristen være den 1. juli 2016.

Bemærk at reglerne er ikke lavet om for private, som stadig skal følge de almindelige regler nævnt ovenfor. 

 

Indholdet af denne nyhed er kun information af generel karakter og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.