Udgivelsesdato: 20. april 2016

Frygt for at folkepensionen forsvinder

Flere frygter for, at folkepensionen bliver mindre eller helt forsvinder, når de engang skal på pension. Dette vil mange kunne mærke, da folkepensionen er rygraden i de fleste danskeres økonomi, når de går på pension. 

Ifølge en undersøgelse lavet af Epinion for SEB Pension, mener 60 pct. af danskerne, at de ikke kan klare sig økonomisk uden folkepensionens knap 6000 kr. hver måned. Endnu flere frygter, at folkepensionen bliver sat ned inden for de næste 15 år. Det er særligt kvinderne der baserer deres økonomi på folkepensionen, når de engang går på pension, og dermed dem der bliver hårdest ramt, hvis folks frygt bliver til virkelighed.

Hvis folkepensionen skulle forsvinde, skulle hver enkelt af os spare 2500 kr. ekstra op hver måned i 40 år for at kompensere. Med renter undervejs når man op på 1,25 mio. kr., og det beløb skal man have for at få 72.000 kr. ekstra i pension om året i de 17-18 år, som folkepensionen i snit bliver udbetalt.

Dette set i sammenhæng med, at fremtidens pensioner kommer til at mangle penge, som vi skrev om i en tidligere artikel, som du kan finde her, så kan man godt frygte for den økonomiske fremtid som pensionist.  Dog maner Frank Pedersen, afdelingsdirektør i SEB Pension til besindighed. Selv om mange baserer deres økonomi på folkepensionen, mener han ikke, at folkepensionen forsvinder, dog bliver alderen sat op for hvornår man kan modtage folkepension, så man skal være flere år på arbejdsmarkedet.

Dog kan man godt forvente at folkepensionstillægget bliver mindre. I og med at der kommer flere og flere ældre, og demografien derfor ændrer sig, vil dette ligge pres på de offentlige udgifter i fremtiden. I dag får 90 pct. af folkepensionisterne pensionstillæg i en eller anden form, og det bliver der højst sandsynligt ikke råd til i fremtiden.

Fakta om folkepension:
Grundbeløb 2015: 71.964 kr.
Pensionstillæg (enlig): 75.132 kr.
Samlede udbetalinger i 2014: 112 mia. kr. (Kilde: ATP) 

 

Indholdet af denne artikel er udarbejdet i samarbejde med SEB pension. Indholdet er kun information af generel karakter, og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.