Udgivelsesdato: 31. marts 2016

Hvad kontrollerer skat i 2016?

Igen i år har SKAT offentliggjort, hvor de vil sætte ind med kontrolindsatser med offentliggørelsen af Kontrolaktiviteter 2016. I år består kontrolindsatsen af 106 aktiviteter der har fokus på at dæmme op for svindel med moms, skatter og afgifter.   

I år forventes borgere og virksomheder m.v. at betale ca. 940 mia. kr. i skat, moms, afgifter og told. SKAT har anslået at 99,8 pct. af borgerne og 90 pct. af virksomhederne er indstillet på at betale den korrekte skat, der er dog stadig et stort skattegab, dvs. forskellen mellem den betalte skat og det som burde være betalt. Dette skattegab er opgjort til ca. 22,8 mia. kr., og SKAT prøver at formindske dette med målrettede kontroller for at fastholde det på et lavt niveau. Med den målrettede indsats vil SKAT i videst mulig omfang kontrollere der, hvor der er behov, og undlade at kontrollere, hvor der ikke er behov.

Kontrolindsatsen vil bl.a. se på udbetaling af negativ moms, hvor SKAT vil identificere relevante kontrolsager på forhånd, så kontrollen først og fremmest koncentreres om de sager hvor der er fejl. Ifølge SKAT er det for mange virksomheder en udfordring at forstå reglerne rigtigt og angive korrekt, og dette betyder at fejlprocenten er langt højere i blandt virksomheder end hos den almindelige dansker. Dette skyldes bl.a., at virksomhederne har få administrative ressourcer og ikke råder over tilstrækkelige regnskabsmæssige kompetencer.

”Mange af fejlene hos virksomhederne skyldes, at reglerne på skatte- og afgiftsområdet er komplicerede at forstå og dermed at efterleve. Det er derfor vigtigt, at SKAT hele tiden har fokus på både at forenkle reglerne og samtidig vejlede virksomhederne mest muligt. Virksomhederne kan dog også selv gøre en del for at undgå fejl bl.a. ved at gøre brug af en revisor” udtaler Skattejurist i Dansk Revision Robert Minke Dybkjær.

 

Indholdet af denne nyhed er kun information af generel karakter og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.