Udgivelsesdato: 2. februar 2016

Skatter og afgifter bliver sænket i 2016

 

Det er blevet vedtaget i folketinget at sænke skatter og afgifter for virksomheder og borgere med 4 milliarder kroner i 2016.

En af de besparelser der kommer blev allerede vedtaget i forbindelse med Vækstplan DK og 2012-skattereformen. Her blev det besluttet, at der skulle indføres en gradvis nedsættelse af selskabsskatten fra 25% i 2013 til 22% i 2016, så fra og med i år ligger selskabsskatten på 22%. Dette giver virksomhederne en besparelse på 2 mia. kroner opgjort i 2016 niveau efter tilbageløb og adfærd. 

Ud over besparelsen på skat, har skatteministeriet afsat midler til at sikre familieejede virksomheder bedre vilkår i forbindelse med overdragelse af en erhvervsvirksomhed til nære familiemedlemmer. Der er også afsat midler af til nemmere at overdrage en virksomhed til en erhvervsdrivende fond i forbindelse med generationsskifte. Der er endnu ikke forelagt nogen konkrete modeller eller løsningsforslag, disse er under udarbejdelse. 

 

Indholdet af denne nyhed er kun information af generel karakter og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.