Udgivelsesdato: 2. februar 2016

Ny årsregnskabslov – nye fordele for koncerner

Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, der trådte i kraft d. 1. juli 2015. Det er den største ændring af årsregnskabsloven siden 2001. Loven giver nye muligheder til virksomhederne men stiller også nye krav.

I vores nyhed d. 20. januar i år, som du kan læse her, fortalte vi om den nye årsregnskabslov og nogen af de pjecer, som Dansk Revision har udarbejdet. Vi fortalte om mikroregnskabet, der gør det muligt at fortælle mindre om ens virksomhed, men at dette også påvirker forholdet til ens kreditorer. Vi fortalte også om lovændringerne, som du kan få et overblik over her.

Nye fordele for koncerner

En af de andre ændringer der sker i forbindelse med den nye årsregnskabslov er, at det bliver nemmere at være koncern. Den nye årsregnskabslov gør det enklere at administrere koncerner i Danmark. Beløbsgrænserne til koncernregnskaber stiger, og det er enklere at omstrukturere internt i en koncern.

Erik Lund, partner i Dansk Revision udtaler:
”Ændringerne af årsregnskabsloven lever i fornuftig grad op til ambitionen om at gøre det enklere at være koncern i Danmark og synkronisere reglerne med IFRS. Specielt den nye metode til at håndtere koncerninterne sammenlægninger er en positiv tilføjelse. Vi forventer, at den vil blive den foretrukne metode og meget anvendt i praksis.”

Hvis du vil læse mere om de nye fordele for koncerner, henvises til Dansk Revisions pjece Nye fordele for koncerner.

 

Hvis du vil vide mere om den nye årsregnskabslov, så kontakt din lokale revisor fra Dansk Revision.