Udgivelsesdato: 11. februar 2016

Årsopgørelsen 2015

 

Vi er som regel ikke kommet over nytåret, før mange spekulerer på om de skal have penge tilbage fra SKAT, eller de skal betale restskat. Man kan selv beregne det på skats hjemmeside eller vente på SKAT har gjort det.

Forløbet

Den 14. marts 2016 udløser SKAT spændingen for lønmodtagere, pensionister m.v., da man kan se årsopgørelsen for 2015 i TastSelv. Det kan endda være, at den kan ses allerede i weekenden op til, som det har været tilfældet tidligere.

Fra den 14. marts 2016 kan man indtaste ændringer til årsopgørelsen, bortset fra håndværkerfradrag, som kan indtastes allerede nu. Dette gælder, uanset om man har fået et servicebrev/meddelelse eller en årsopgørelse. Taster man sine ændringer inden den 31. marts 2016, kan man nå at få dem med på den første årsopgørelse. Overskydende skat op til 100.000 kr. indsættes på nemkontoen den 12. april 2016. Større beløb indsættes også på nemkontoen men først senere.

Er årsopgørelsen ikke klar, får man en servicemeddelelse eller et servicebrev. Når man har selvangivet, får man en årsopgørelse. Servicebreve sendes som hovedregel til de personer, der skal udfylde en udvidet selvangivelse. Servicemeddelelser sendes ud til de personer, der er gift med en person med en udvidet selvangivelse.

I den sidste halvdel af april måned 2016 sendes årsopgørelsen ud til de personer, der enten er fritaget eller ikke er omfattet af digital post.

Overskydende skat, restskat, restskattetillæg, renter m.v.

Hvis man indbetaler restskat i perioden 1. januar – 30. juni 2016, skal man betale en dag til dag rente. For indkomståret 2015 er den 2,2% p.a. Har man en restskat på f.eks. 10.000 kr. og betaler man dette beløb den 15. marts 2016, bliver renten på 10.000 kr. * 2,2% * 75/365 = 45 kr.

Betaler man restskat den 1. juli 2016 eller senere, skal man ikke betale dag til dag rente, men får et restskattetillæg på 4,2 %. Er beløbet mindre end ca. 19.000 kr., indregnes det i forskudsskatten for 2017.

Er beløbet større, opkræves det på tre rater, der forfalder i august, september og oktober 2016.

AM-bidrag er omfattet af de nævnte regler om restskat. Vær også opmærksom på, at renter vedr. restskat og restskattetillæg ikke er fradragsberettiget.

Overskydende skat udbetales med et procenttillæg på 0,5% til Nemkontoen, medmindre det er under 100 kr., som overføres til 2017.

 

Indholdet af denne nyhed er kun information af generel karakter og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.