Udgivelsesdato: 21. januar 2016

Tilskud til velgørende og almennyttige foreninger – ny midlertidig ordning

Velgørende og almennyttige foreninger mv., der tidligere har modtaget udlodninger fra spillehaller i 2014, kan ansøge om at modtage tilskud fra en midlertidig statslig pulje. Ansøgningsfristen er 1. februar 2016.

Hvem kan søge om tilskud

For at kunne få tilskud, skal foreningerne have modtaget udlodningsbeløb fra spillehaller i 2014, hvor spillehallen samtidigt har fået nedslag i den afgift, spillehallen har betalt til staten. Det gælder velgørende og almennyttige foreninger mv., der enten:

• Er omfattet af ligningslovens § 8 A. Listen over godkendte foreninger fremgår af SKAT ’ s hjemmeside.
• Har formål, der kan omfattes af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 17 om velgørende arrangementer.
• Er arrangør af kulturelle arrangementer på friluftsscener og i koncertsale med musik og sang, teater med pantomime og børneforestillinger og pige- og drengegarder i store forlystelsesparker.

Ansøgning

Hent ansøgningsblanketten her samt nærmere oplysninger om beløb, betingelser for udbetaling m.v. www.skat.dk/spiltilskud

 

Indholdet af denne nyhed er kun information af generel karakter og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.