Udgivelsesdato: 13. januar 2016

Godtgørelse af energiafgifter 2016

De nye satser og procenter for godtgørelse af energiafgifter fra 1. januar 2016 er nu offentliggjort.

Hvis el anvendt til procesformål, kan elafgiften godtgøres med følgende sats:

Elafgift

2015

2016

Godtgørelsessats                       

87,4 øre/kWh

88,1 øre/kWh

 

Hvis el anvendes til komfortkøling, varmt vand eller rumvarme og der foretages måling af forbruget, godtgøres med følgende sats:

Elafgift

2015

2016

Godtgørelsessats

49,8 øre/kWh

50,2 øre/kWh

 

For godtgørelse af olie- og gasbrændsler til proces gælder følgende procentsats:

Olie-/gasafgift

2015

2016

Godtgørelsesprocent

91,74

91,81

 

For godtgørelse af brændsler til proces i landbrugsvirksomheder m.v. gælder følgende procentsats: 

Olieafgift

2015

2016

Godtgørelsesprocent

98,2

98,2

 

For Vandafgift + drikkevandsbeskyttelsesafgift er satsen 5,86 kr./m3 og 0,39 kr./m3 – eller i alt 6,25 kr./m3 i 2016. Begge afgifter godtgøres i forhold til virksomhedens momsfradragsprocent uanset, hvad vandet er anvendt til.

 

Indholdet af denne nyhed er kun information af generel karakter og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.