Udgivelsesdato: 15. januar 2016

Frivillig aconto skatterate 3

Selskaber kan indtil 1. februar 2016 foretage frivillig indbetaling af aconto skatterate 3 vedrørende indkomståret 2015.

TastSelv erhverv hos SKAT har desværre i en periode ikke være driftsklar i forhold til at få rate 3 indberettet til SKAT.

SKAT har dog netop meddelt, at systemet nu igen er klarmeldt til indberetning af rate 3.