Udgivelsesdato: 7. januar 2016

Dummebøde afskaffes i virksomhedsordningen

I vores nyhed fra 11/12 2015 (læs her) beskrev vi Skatterådets stillingtagen til de ændrede regler i virksomhedsskatteloven – de ændrede regler betød blandt andet, at den selvstændige skulle beskattes, hvis den selvstændige stillede sine aktiver i virksomheden til sikkerhed for privat gældsoptagelse.

Beskatningen skulle ske som en såkaldt ”bogholderimæssig postering” ved et ”fiktivt” tillæg til den selvstændiges personlige indkomst – beskatningen blev derfor populært kaldet ”dummebøde”.

Skatterådet var dog lang fra enig i denne ”model” og tillagde lidt usædvanligt ikke lovforarbejder og ministersvar den store betydning i deres afgørelse.   Det var derfor vores forventning, at skatteministeren enten ville indrette sig efter Skatterådets afgørelse eller helt ville ændre lovens ordlyd, så der gives klar lovhjemmel til ”dobbeltbeskatningen”.

Ministeren har kort tid før jul oplyst (læs her), at ministeren vil indrette sig efter skatterådets afgørelse og få loven indrettet herefter – sikkerhedsstillelsen vil derfor ”alene” blive anset for at være en overførsel foretaget i den såkaldte hæverækkefølge, men der vil fremover ikke udstedes ”dummebøde”.

 

Indholdet af denne artikel er kun information af generel karakter, og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.