Udgivelsesdato: 17. december 2015

Splitleasing kan ikke længere anvendes af selvstændige erhvervsdrivende

 

Splitleasing kan ikke længere anvendes af
selvstændige erhvervsdrivende i virksomhedsordningen

 

Splitleasing - også kaldet deleleasing - er ofte benyttet, hvis en arbejdsgiver ønsker at stille fri bil til rådighed for den ansatte, men ikke ønsker at den ansatte skal beskattes af fri bil. Ved en splitleasing model aftales det med leasingselskabet, at leasingudgifterne deles mellem arbejdsgiver og den ansatte i et nærmere aftalt forhold.

 

Splitleasing

Normalt vil en arbejdsgivers ”medvirken” til at betale for bildriften betyde fri bil beskatning for den ansatte. Der har dog i mange år været praksis for, at den frie bil beskatning kan undgås ved splitleasing modellen, hvor der indgås to uafhængige kontrakter med hhv. arbejdsgiver og den ansatte, og hvor udgifterne derfor aftalemæssigt deles mellem parterne. 

 

Ny afgørelse fra skatterådet

For at der kan være tale om to uafhængige parter i kontrakten med leasingselskabet, skal der meget bogstaveligt være tale om to parter som leasingtager.  Dette har Skatterådet netop fastslået i ny afgørelse (læs her)

Afgørelsen vedrører en selvstændig erhvervsdrivende, som beskattes af sin virksomheds resultat efter reglerne i virksomhedsordningen. Hvis den erhvervsdrivende i ordningen har en firmabil, som også benyttes til privat kørsel, så skal den erhvervsdrivende beskattes af fri bil, på samme måde som beskatningen sker af fri bil hos en ansat lønmodtager.

Den selvstændige ønskede derfor at indgå en deleleasing model, hvor virksomhedsordningen betalte for den erhvervsmæssige del af leasingudgifterne, og den selvstændige selv betalte for den private del af leasingudgifterne. 

 

To parter versus en part

Denne meget fornuftige løsning var Skatterådet dog ikke enige i. Skatterådet konkluderede, at en deleleasingordning kræver to uafhængige aftaleparter, og fordi den selvstændige erhvervsdrivende beskattes efter virksomhedsskattelovens regler, så er der ikke tale om to parter, men i stedet to aftaler indgået med én og samme part - nemlig den selvstændige erhvervsdrivende.

Splitleasing kan derfor ikke anvendes til at undgå fri bil beskatning af en selvstændig erhvervsdrivende i virksomhedsordningen.

 

Indholdet af denne artikel er kun information af generel karakter, og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.