Udgivelsesdato: 23. december 2015

Rentesatsen for selskabsskat 2015 er nu offentliggjort

Rentesatsen for selskabsskat 2015
er nu offentliggjort

 

Selskabers rentesats ved overskydende selskabsskat eller ved restskat skal fra og med indkomståret 2015 i højere grad afspejle det generelle renteniveau i samfundet.

Rentesatserne for indkomståret vil fremover afvente årets renteudvikling, og rentesatsen offentliggøres senest den 15. december. Rentesatserne for indkomståret 2015 er således netop offentliggjort.  

Rentesatsen har også betydning for henholdsvis tillæg ved frivillig aconto indbetaling af selskabsskat senest pr. 20. marts 2015 og for dekort ved frivillig aconto indbetaling af selskabsskat pr. 20. november 2015.

Fra og med indkomståret 2015 har selskaber fået mulighed for en 3. frivillig aconto indbetaling af selskabsskat – denne indbetaling skal være foretaget senest 1. februar i efterfølgende indkomstår, dvs. for indkomståret 2015 senest pr. 1. februar 2016. Rentesatsen har også betydning for denne aconto indbetaling.

Satserne for indkomståret 2015 er følgende:

- Tillæg til restskat opkrævet pr. 20. november 2016 er 3,6 %

- Godtgørelse ved udbetaling af overskydende selskabsskat er 0,1 %

- Tillæg ved frivillig aconto indbetaling af selskabsskat senest den 20. marts 2015 er 0,3 %

- Dekort ved frivillig aconto indbetaling af selskabsskat senest den 20. november 2015 er 0,0 %

- Tillæg ved frivillig aconto indbetaling af selskabsskat senest den 1. februar 2016 er 0,7 %.

 

Indholdet af denne artikel er kun information af generel karakter, og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.