Udgivelsesdato: 15. december 2015

Hvad skal vi gøre bedre? Virksomheders budskab til revisorbranchen

Hvad skal vi gøre bedre?

Virksomheders budskab til revisorbranchen

 

Mere kundekontakt samt rådgivning og sparring er hvad virksomheder med 10-49 ansatte efterlyser. Dette kan ses ud fra en undersøgelse, som Aalund har lavet om Revisionsbranchen, hvor 500 virksomheder af varierende størrelse er blevet bedt om at udpege de områder, som deres revisionsfirma skal fokusere på.

 

Hvor skal fokus ligge?

For både de små og mellemstore virksomheder er øget fokus på rådgivning og sparring vigtigt, imens kundekontakt/-service er mere vigtigt for de små virksomheder end de mellemstore. Lavere priser er også en faktor i de små virksomheder, hvorimod i de mellemstore er der mere fokus på proaktivitet frem for kundekontakt/-service og lavere priser. For de mellemstore virksomheder er forretningsforståelse og brancheindsigt også vigtigt.

Nogen af virksomhederne udtaler:

-  ”De skal være proaktive med anbefalinger til arbejdsprocesser hos os”

-  ”Mere fokus på rådgivning om daglige, praktiske forhold i virksomheden”

-  ”De skal være mere fremme i skoene med rådgivning – ikke først komme når vi spørger”

-  ”De skal mere selvstændigt komme med input til forbedring af min forretning”

 

Udvikling af ydelser

Når virksomhederne bliver spurgt om, hvordan de forventer at deres køb af rådgivningsydelser vil udvikle sig – det vil sige ydelser, som ligger ud over den rene revisionsydelse, svarer 69% af de små virksomheder at de vil købe de samme rådgivningsydelser som nu. Kun 18% forventer at købe flere ydelser. For de mellemstore virksomheder er det 66% der forventer at købe de samme rådgivningsydelser og 20% der forventer at købe flere rådgivningsydelser. For de virksomheder der forventer at købe færre rådgivningsydelser er tallet på 6% for de små virksomheder og 10% for de mellemstore.

Af de nye rådgivningsydelser virksomhederne vil købe, ligger ’skat, moms, afgifter’ højest sammen med ’køb og salg af virksomhed/due dilligence’. For de mindre virksomheder er ’regnskab, revision, bogføring’, ’generationsskifte’ samt ’budgettering og økonomi’ også ydelser de forventer at købe. For de mellemstore virksomheder er det ’internationale aktiviteter’ de forventer at købe. Udover dette, forventer virksomhederne i mindre grad at købe rådgivningsydelser indenfor ’investeringer’, ’transfer pricing’, ’strategi og forretningsforståelse’.   

 

Læs mere om undersøgelsen her.

 

Resultater fra den gennemførte undersøgelse er videregivet med tilladelse fra Aalund.