Udgivelsesdato: 16. november 2015

Julegave til medarbejderne

Tidspunktet for køb af julegaver til medarbejderne nærmer sig, hvorfor vi i det følgende kort beskriver reglerne og beløbsgrænserne herfor.

Skattefri beløbsgrænse

Når en arbejdsgiver giver en julegave til en medarbejder, er udgangspunktet, at der er tale om et skattepligtigt gode. Medarbejderen beskattes dog ikke, hvis arbejdsgiverens købspris ikke overstiger 800 kr.(2015).

Reglen om julegaver skal ses i sammenhæng med den generelle skattefri bundgrænse på 1.100 kr. (2015) for naturalier eller tingsgaver fra arbejdsgiveren til medarbejderen. Julegaven tæller med i den samlede værdi af gaver omfattet af den skattefri bundgrænse fra arbejdsgiveren til den enkelte medarbejder.

Det betyder derfor, at hvis julegaven har en værdi på over 800 kr. og medarbejderen i samme år får andre gaver fra arbejdsgiveren, sådan at den samlede værdi er over 1.100 kr., skal medarbejderen beskattes af hele beløbet. Arbejdsgiveren har indberetningspligt og fradrag for udgiften.

Modsat gælder det også, at hvis julegaven har en værdi på 800 kr. og arbejdsgiveren giver medarbejderen andre gaver til en værdi af f.eks. 400 kr., beskattes medarbejderen ikke af julegaven, men af de øvrige gaver til 400 kr.

Har arbejdsgiveren ikke givet medarbejderen andre små gaver i løbet af året, omfattet af den skattefri bundgrænse, kan man i princippet give medarbejderen en julegave af en værdi op til 1.100 kr. Arbejdsgiver bør dog ikke give medarbejderen en julegave til mere end 800 kr., hvis han vil være sikker på, at medarbejderen ikke beskattes af denne.

Lønmodtagere med flere arbejdsgivere skal være opmærksomme på, at beløbsgrænsen ovenfor gælder samlet. Har man flere arbejdsgivere, gælder samme beløbsgrænse, som for lønmodtagere med en arbejdsgiver.

Gavekort problematikken

Gavekort til butikker og supermarkeder m.v. anses for skattepligtige, da de ligestilles med kontanter.

Gavekortet kan bevare sin skattefrihed, hvis det gives til naturalier, som er udvalgt af arbejdsgiveren på forhånd. Men gives det til en bred række af forskellige ydelser, som f.eks. restaurationsbesøg, kro og hotelophold, mad og drikke m.v., som medarbejderne selv kan udvælge, bliver det skattepligtigt. Dette gælder, selvom beløbsgrænsen ikke overskrides.

Praksis viser også, at et gavekort, givet som julegave, kunne kun bruges til en 3-retters menu på en bestemt restaurant, ikke blev anset for skattepligtigt for medarbejderne.

Indholdet af denne artikel er kun information af generel karakter, og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.