Udgivelsesdato: 6. november 2015

Grøn Boligjobordning fra 2016

 

Grøn Boligjobordning fra 2016

Boligjobordningen – også kendt som håndværkerfradraget - videreføres uændret i 2015. Fra 2016 sker der en grundlæggende omlægning af ordningen til en ny grøn BoligJobordning.  

Den nye ordning fra 2016 vil give fradrag på op til 6.000 kr. pr. person for serviceydelser i hjemmet, mens der vil være et fradrag på op til 12.000 kr. pr. person til håndværksydelser med et grønt sigt.

Der bliver indført fradragsret for en række nye grønne håndværksydelser, samtidig med at fradragsretten fjernes for ikke-grønne ydelser.

Konkret sker følgende:

 • der indføres fradragsret for en række nye grønne ydelser som fx installation af luft-til-luftvarmepumper og energirådgivning til energiforbedringer,
 • man fjerner fradragsretten for ikke grønne ydelser, som fx indvendigt malerarbejde og nedrivning/opsætning af køkkener og badeværelser,
 • man vil understøtte udbredelsen bredbånd ved at udvide BoligJobordningen med fradrag for ydelser i forbindelse med tilslutning til bredbånd.

 Ændringerne i de omfattede ydelser har virkning for arbejde, der udføres den 1. januar 2016 og senere.

Der sker ingen ændringer for de hidtil omfattede serviceydelser som almindelig rengøring, vinduespudsning, børnepasning og almindeligt havearbejde.

Positivlisten

Nedenfor fremgår listen over de Ydelser, der er omfattet af BoligJobordningen 2016-2017.

[NY] markerer ny fradragsberettiget ydelse i forhold til den gældende ordning.

  Energibesparelser   Isolering af tag   Reparation og forbedring af skorsten, fx: [NY]

 • Indsættelse af isokernforing
 • Indsættelse af filter  

Udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas, fx:

 • Nye ruder og vinduer
 • Nye terrassedøre og franske altandøre, hvor størstedelen er glas
 • Forsatsvinduer  

Udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv., fx:

 • Nye døre  

Isolering af ydervægge, fx:

 • Isolering
 • Hulmursisolering  

Isolering af gulv, fx:

 • Isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv

Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg, fx: 

 • Radiatortermostatventiler
 • Vejrkompenseringsanlæg
 • Urstyring
 • Udskiftning af radiatorer  

Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring, fx:

 • Bevægelsesfølere, inkl. afledt ledningsarbejde
 • Dagslysføler, inkl. afledt ledningsarbejde
 • Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring (intelligente bygningsinstallationer), inkl. afledt ledningsarbejde [NY]  

Solafskærmning af vinduer og glasdøre, fx:

 • [NY] Ydre eller integreret afskærmning af vinduer og glasdøre, herunder montering af skodder og markiser  

Energiforsyning, Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller:

 • Installation, reparation eller udskiftning af solfangere
 • Installation, reparation eller udskiftning af solceller - dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes
 • Installation, reparation eller udskiftning af husstandsvindmøller - dog ikke hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes  

Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg, fx: 

 • Solvarmeanlæg: Hele solvarmesystemet inklusive varmtvandsbeholder
 • Vandvarmere i forbindelse med installation af kedler mv.
 • Etablering af stikledning  

Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits, Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper, fx:

 • Varmepumper, der ikke kan køle
 • Jordvarme: Hele jordvarmesystemet, inkl. jordslange
 • Installation af luft-til-luft varmepumper, herunder luft-til-luft varmepumper, der kan køle [NY]

Installation eller forbedring af ventilation, fx:

 • Balanceret ventilationsanlæg med varmeindvinding  

Energirådgivning  

 • Energirådgivning til energiforbedringer [NY]  

Indholdet af denne artikel er kun information af generel karakter, og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.