Udgivelsesdato: 4. november 2015

Fradrag for moms af udgifter til byggemodning m.v. vedr. køb af byggegrunde før 1. januar 2011

Fradrag for moms af udgifter til byggemodning m.v. vedr. køb af byggegrunde før 1. januar 2011

Siden den 1. januar 2011 har der været moms på salg af nye bygninger og byggegrunde, når salget blev foretaget af en afgiftspligtig virksomhed.

Som led i indførelsen af reglerne, indsatte man en overgangsordning for byggegrunde. Overgangsordningen indebærer, at momsbelagte udgifter afholdt før 1. januar 2011 på byggegrunde ligeledes købt før 1. januar 2011, kan fratrækkes. Momsfradraget på udgifterne betinger dog, at byggegrundene ikke er blevet solgt ved udgangen af 2015.

For at få fradrag for disse udgifter skal man medtage udgifterne på den sidste momsangivelse i 2015, som man indgiver i løbet af 2016 på normal vis (månedsafregning 25. januar 2016, kvartals- og halvårsafregning 1. marts 2016).

Der er ingen grænse for, hvor langt man kan gå tilbage i tid. Dette gælder uanset, hvornår byggegrundene er købt. Udgifterne må bare ikke tidligere være fradraget og skal relatere sig til købet af grunden(e). Udover direkte udgifter til byggemodning, såsom etablering af el, vand og kloak, omfattes også udgifter til advokat, revisor m.v.

Udgifterne skal kunne dokumenteres for, at man kan få fradrag for disse. Udgiftsbilagene skal opbevares efter de almindelige regler, hvilket vil sige 5 år fra udløbet af den momsperiode, hvor man medtager dem.

Hvis man ikke får fratrukket udgifterne på den sidste momsangivelse i 2015, kan man ifølge SKAT ikke efterfølgende anmode om genoptagelse efter reglerne i skatteforvaltningslovens §§ 31-32. Det er derfor vigtigt at finde udgiftsbilagene frem og få udgifterne fratrukket ellers er de definitivt tabt.

Indholdet af denne artikel er kun information af generel karakter, og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.