Udgivelsesdato: 19. november 2015

Erhvervsrettet lovgivning sat ned til to gange om året

Med virkning fra d. 1. oktober 2015 blev det lettere at drive virksomhed i Danmark, da der fra denne dato indføres to årlige ikrafttrædelsesdatoer for erhvervsrettede lovgivning, såfremt de har direkte konsekvenser for erhvervslivet. De to dage hvor hovedparten af den erhvervsrettede lovgivning træder i kraft er 1. januar og 1. juli.

Fire uger før de den nye lovgivning træder i kraft, kan virksomheder få adgang til en oversigt over al ny information om ikrafttrædelse af love og bekendtgørelser på Virk.dk, som er virksomheders indgang til offentlige myndigheder.

Oversigten bliver suppleret med korte forklarende tekster til de enkelte love og bekendtgørelser, der beskriver de centrale krav og ændringer. Udover disse oplysninger, bliver der også offentliggjort en oversigt over regulering, der forventer at træde i kraft på den efterfølgende ikrafttrædelsesdato. Dette gælder også for regulering, der træder i kraft på andre datoer end. 1. januar og 1. juli i overensstemmelse med undtagelsesmulighederne.

Disse undtagelsesmuligheder kan være i situationer, hvor det er vanskeligt eller uhensigtsmæssigt at efterleve kravet om ikrafttrædelsesdatoer. Dette kan være i forhold til implementering af EU-regler, der skal træde i kraft på en bestemt tidspunkt, eller i forbindelse med regulering af særlig hastende og ekstraordinær karakter.

Da der er tale om en ny ordning, vil der blive foretaget en evaluering, når folketingsåret er omme. Evalueringen har til hensigt, at vurdere om den nye erhvervsrettet lovgivning fungerer efter hensigten, eller om der er behov for justering.