11

19-11-2015

Erhvervsrettet lovgivning sat ned til to gange om året

Med virkning fra d. 1. oktober 2015 blev det lettere at drive virksomhed i Danmark, da der fra denne dato indføres to årlige ikrafttrædelsesdatoer for erhvervsrettede lovgivning, såfremt de har direkte konsekvenser for erhvervslivet. De to dage hvor hovedparten af den erhvervsrettede lovgivnin...

16-11-2015

Julegave til medarbejderne

Tidspunktet for køb af julegaver til medarbejderne nærmer sig, hvorfor vi i det følgende kort beskriver reglerne og beløbsgrænserne herfor. Skattefri beløbsgrænse Når en arbejdsgiver giver en julegave til en medarbejder, er udgangspunktet, at der er tale om et...

06-11-2015

Grøn Boligjobordning fra 2016

  Grøn Boligjobordning fra 2016 Boligjobordningen – også kendt som håndværkerfradraget - videreføres uændret i 2015. Fra 2016 sker der en grundlæggende omlægning af ordningen til en ny grøn BoligJobordning.   Den nye ordning fra 2016 vil give fradrag på op til 6.000 k...

04-11-2015

Fradrag for moms af udgifter til byggemodning m.v. vedr. køb af byggegrunde før 1. januar 2011

Fradrag for moms af udgifter til byggemodning m.v. vedr. køb af byggegrunde før 1. januar 2011 Siden den 1. januar 2011 har der været moms på salg af nye bygninger og byggegrunde, når salget blev foretaget af en afgiftspligtig virksomhed. Som led i indførelsen af reglerne, in...