06

30-06-2015

BoligJobordningen genindføres

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti, Alternativet, Socialistisk Folkeparti og De Konservative indgået en aftale om at genindføre BoligJobordningen med tilbagevirkende kraft for hele 2015.   Ordningen skal i 2015 have samme udformning som i 2014. Der vil i løbet af denne uge bliv...

16-06-2015

Forsinket indsendelse af årsrapporten

Selskaber med kalenderårsregnskab skulle have indsendt deres årsrapport 2014 til Erhvervsstyrelsen senest 31. maj 2015.Hvis dette ikke er sket, vil Erhvervsstyrelsen udsende et såkaldt påkravsbrev hvori selskabets ledelse gøres opmærksom på, at årsrapporten skal indsendes. Erhvervsstyrel...

03-06-2015

Momskompensation for 2014 til velgørende foreninger m.v.

Senest den 1. juli 2015 skal almenvelgørende fonde, foreninger m.v. søge om momskompensation for kalenderåret 2014 Almen velgørende institutioner, fonde, foreninger m.v. har mulighed for at godtgjort en del af deres købsmoms via SKAT’ s momskompensationsordning. Godtgø...