05

27-05-2015

Ny årsregnskabslov er vedtaget

Ny årsregnskabslov er vedtaget og offentliggjort Folketinget har vedtaget den ny årsregnskabslov, L117. Loven træder i kraft med virkning for regnskabsår der påbegyndes 1/1-2016 og senere. Det er muligt at anvende den nye lov i sin helhed for regnskabsår der slutter 31...

04-05-2015

Moms - efterangivelser

SKAT har lavet en ny og smidigere løsning til brug ved rettelse af en tidligere indberettet momsangivelse (efterangivelse) Løsningen kan man finde i Tast Selv Erhverv. Man skal derfor ikke længere bruge blanket 31.009. Løsningen er åben for rettelse af perioder, der er mindre end tre å...