Udgivelsesdato: 22. april 2015

Digital selvangivelse for selskaber

Folketinget har netop vedtaget L 167, som bl.a. medfører, at digital indsendelse af selskabsselvangivelsen for indkomståret 2014 skal ske senest den 1. september 2015 mod tidligere 1. august 2015.  For indkomståret 2015 bliver fristen ligeledes 1. september (2016).

Selskaber skal endvidere digitalt selvangive uudnyttede skattemæssige underskud fra indkomståret 2002 og senere – dette skulle oprindeligt også ske senest pr. 1. august 2015. Hvis ikke der skete selvangivelse, ville selskabet miste det fremførbare underskud.

Fristen for digital selvangivelse af underskud er ligeledes rykket til 1. september 2015.  Samtidig vil manglende selvangivelse af underskuddet ”alene” medføre kontroltillæg på 5.000 DKK, men vil ikke som oprindeligt bestemt betyde, at selskabet mister sit skattemæssige underskud til fremførsel.

Indholdet af denne artikel er kun information af generel karakter, og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.