2014

11-04-2014

Digital postkasse - nu også for private

Digital postkasse - nu også for private Siden november 2013 har det været et lovkrav, at virksomheder skulle have en digital postkasse. Nu kommer turen til de private borgere, som fra 1. november 2014 også bliver omfattet af kravet. Nærmere bestemt gælder kravet...

09-04-2014

Elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester

Elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester Fra 1. januar 2015 bliver momsreglerne ændret for i hvilket land, der skal afregnes moms ved elektroniske salg af tjenesteydelser til private i andre EU-lande. Et lovforslag herom er fremsat og...

08-04-2014

Nye regler om konkurskarantæne

Nye regler om konkurskarantæne For selskaber taget under konkurs efter den 1. januar 2014 gælder der nye regler om konkurskarantæne. De nye regler betyder, at ledelsen i et selskab, der har bedrevet ”groft uforsvarlig forretningsførelse”, kan blive frakendt rette...

01-04-2014

Medarbejderklausuler

Medarbejderklausuler Hvornår bruges de?De fleste kender, eller har hørt om konkurrenceklausuler og måske også kundeklausuler, men ikke nødvendigvis medarbejderklausuler. Mens konkurrenceklausulen hindrer din medarbejder i at starte konkurre...

25-03-2014

Sælger er ansvarlig for arealoplysninger i BBR-registret

Sælger er ansvarlig for arealoplysninger i BBR-registret Ny Højesteretspraksis Sidste år afgjorde Højesteret to retssager om såkaldte ”arealmangler”. Faktum i sagerne var, at sælgerne af ejendommene overfor køberne havde oplyst boli...

20-03-2014

Nyt elektronisk register skal holde styr på selskabers underskud

Nyt elektronisk register skal holde styr på selskabers underskud Ska...

19-03-2014

Partnerselskabet - det bedste af to verdener

Partnerselskabet - det bedste af to verdener I forbindelse med valg af selskabsform overvejer de fleste iværksættere anpartsselskabet (ApS), aktieselskabet (A/S), Iværksætterselskabet (IVS) eller den personligt ejede virksomhed/interessentskabet. Ganske få overve...

26-02-2014

Hvad kontrollerer SKAT i 2014?

Hvad kontrollerer SKAT i 2014? SKAT har netop offentliggjort Aktivitetsplan 2014. I denne kan man læse nærmere om fokusområder i det kommende år. I det følgende har vi kort gengivet nogle af de mest interessante. Små og mellemstore virksomheder:

25-02-2014

Vedr. skattekonto - vent med at betale

Vedr. skattekonto - vent med at betale I slutningen af august 2013 indførte SKAT den såkaldte skattekonto for alle virksomheder med CVR nummer. Skattekontoens formål er at vise en opgørelse over virksomhedens indberetninger og opkrævninger samt ind- og udbetaling...

14-02-2014

A´conto selskabsskat 2014

A´conto selskabsskat 2014 Selskaber skal som udgangspunkt betale ordinær a´conto selskabsskat i to beløbsmæssigt lige store rater den 20. marts og den 20. november. Selskaber kan derudover vælge at foretage frivillige a´conto indbetalinger af selskabsskatter lige...