2014

10-07-2014

Rykkere for årsrapporten modtages fra og med 2014 i den digitale postkasse

Rykkere for årsrapporten modtages fra og med 2014 i den digitale postkasse Virksomheder, som afleverer deres årsrapport for sent, modtager hvert år en rykker herfor, de såkaldte påkravsbreve. Fra og med 1. juni 2014 udsendes disse rykkere ikke længere som...

09-07-2014

Hvordan får virksomheder solgt deres varer og serviceydelser i udlandet?

Hvordan får virksomheder solgt deres varer og serviceydelser i udlandet?

03-07-2014

Når konkursen truer - hos din kunde

Når konkursen truer - hos din kunde Konkurs er en størrelse de fleste erhvervsdrivende ikke kan undgå at komme i kontakt med, på den ene eller anden måde, i forbindelse med driften af deres virksomhed, og i en række artikler vil vi derfor kigge på, hvordan man hå...

27-06-2014

Vækstplan 2014 vil ændre lovforslag om indgreb mod Virksomhedsordningen

Vækstplan 2014 vil ændre lovforslag om indgreb mod Virksomhedsordningen Regeringen og Venstre aftalte i sidste uge de nærmere rammer for en Vækstplan 2014 - vi har tidligere i vores nyheder omtalt dele af initiativerne i Vækstplanen (læs her). Vækstpl...

23-06-2014

Kan et tilbud afvises?

Kan et tilbud afvises? Udbudsret - Er dit tilbud konditionsmæssigt eller bliver det afvist af ordregiver? Flere afgørelser fra Klagenævnet for Udbud viser, at uklarheder i tilbud ofte medfører, at ordregiver er forpligtet til at afvise tilbud, som ellers...

17-06-2014

Er du klar til den nye forbrugeraftalelov?

Er du klar til den nye forbrugeraftalelov? Den nye forbrugeraftalelov trådte i kraft den 13. juni 2014, og lovens formål har været at ensarte reglerne i EU. Dette er sket ved at gøre det lettere for virksomhederne at handle på tværs af grænserne, og ved samtidig...

13-06-2014

Selvstændig konsulent contra lønmodtager

Selvstændig konsulent contra lønmodtager I de seneste år har der været en stigende tendens til, at virksomheder gør brug af eksterne konsulenter, eller at ansatte overgår til at være konsulenter. Ønsket herom har været fremsat fra både arbejdsgiver- og lønmodtage...

12-06-2014

Lovforslag til ændring af Virksomhedsordningen er fremsat

Lovforslag til ændring af Virksomhedsordningen er fremsat

04-06-2014

Hvor hurtigt kan kurator komme ud af en aftale

Hvor hurtigt kan kurator komme ud af en aftale Regulering af løbende aftaler ved konkurs Højesteret har d. 2. maj 2014 afsagt dom i en sag om konkursregulering af kontrakten for en professionel fodboldspiller i klubben Fremad Amager A/S n...

02-06-2014

Hundekunder, kattekunder og rottekunder

Hundekunder, kattekunder og rottekunder Hvad enten man er lejer eller udlejer af et erhvervslejemål, er det en god idé at være opmærksom på, om erhvervslejemålet er erhvervsbeskyttet. Det har betydning for adgangen til opsigelse fra udlejers side, og vil ligelede...