2014

12-09-2014

Indbetaling af 2. rate af aconto selskabsskat for 2014

Indbetaling af 2. rate af aconto selskabsskat for 2014 Selskaber skal som udgangspunkt betale ordinær aconto selskabsskat i to beløbsmæssigt lige store rater hhv. senest den 20. marts og senest d 20. november – se vores nyhed omkring selskabsskat her. Ska...

12-09-2014

Omvendt betalingspligt - elektronik

Omvendt betalingspligt - elektronik Siden 1. juli 2014 har reglerne om omvendt betalingspligt fundet anvendelse ved køb og salg af visse elektroniske genstande. SKAT har nu udsendt et styresignal, hvor man gennemgår, hvilke købere og sælgere samt produkter, der e...

11-09-2014

Nyt om ejendomsvurderingssystemet

Nyt om ejendomsvurderingssystemet   Skatteministeriet har meddelt, at man vil foreslå at forlænge den nuværende rabat til landets boligejere frem til 2017, hvorefter et nyt ejendomsvurderingssystem skal være klar. Det såkaldte Engberg u...

02-09-2014

Goodwillgodtgørelse - en selvfølge ved agentforholdets ophør?

Goodwillgodtgørelse - en selvfølge ved agentforholdets ophør? Hvordan er reglerne for handelsagenter i Danmark?I 1990 vedtog Folketinget en lov, der giver selvstændige handelsagenter krav på godtgørelse, hvis de har opbygget en kund...

29-08-2014

Virksomhedspant - pas på udlægsreglen!

Virksomhedspant - pas på udlægsreglen! Siden ændringen af Tinglysningsloven i 2013 har virksomhedspantet været attraktivt for både banker og leverandører at anvende som sikkerhedsinstrument til sikring af en række kreditter. Et virksomhedspant kan nu tinglyses ve...

28-08-2014

Ændringer Virksomhedsordningen - høringsforslag

Ændringer Virksomhedsordningen - høringsforslag Skatteministeren fremsatte den 11. juni 2014 et lovforslag om ændringer i virksomhedsordningen (VSO) – forslaget blev mødt med en del kritik – se vores nyhed om lovforslaget her Høring...

21-08-2014

Personalegoder 2014 - ny publikation

Personalegoder 2014 - ny publikation For hvilket beløb må du som arbejdsgiver give dine medarbejdere gaver? Hvad er reglerne for firmabil – og hvornår har arbejdsgiver pligt til at indberette til SKAT? Alt dette og meget mere kan du finde svar på i vores...

19-08-2014

Værdiforringelse efter den ny forbrugeraftalelov

Værdiforringelse efter den ny forbrugeraftalelov Med ikrafttræden den 13. juni 2014 forsøger man med den nye forbrugeraftalelov at ensarte reglerne i EU. Det overordnede mål er at gøre det lettere for virksomhederne at handle på tværs af grænserne og samtidig sik...

15-08-2014

Håndtering af erhvervslejekontrakter ved overdragelse og omdannelse af virksomheder

Håndtering af erhvervslejekontrakter ved overdragelse og omdannelse af virksomheder Når virksomheder overdrages eller omdannes, vil der være et behov for håndtering af virksomhedens kontrakter. Kontrakter med kunder, leverandører og finansieringsparter skal genne...

07-08-2014

Spaltning af kapitalselskaber - pas på hæftelsen

Spaltning af kapitalselskaber - pas på hæftelsen De selskabsretlige regler om spaltning af kapitalselskaber benyttes ofte i sammenhæng med fusionsskattelovens regler med henblik på at gennemføre skattefrie spaltninger. Spaltning er i mange sammenhænge et hensigts...