2014

27-10-2014

Flexboligordningen

Flexboligordningen Der blev sidste år gennemført en ændring i lov om midlertidig regulering af boligforholdene, men ordningen har ikke helt fået den opmærksomhed, som den fortjener. Ændringen giver adgang til at benytte helårsboliger til fritidsformål, hvis kommunalbestyr...

27-10-2014

Sambeskatning - nye regler om indberetning

Sambeskatning - nye regler om indberetning SKAT har udsendt...

14-10-2014

SKAT har øget fokus på enkeltmandsvirksomheder

SKAT har øget fokus på enkeltmandsvirksomheder Mange fejl i selvangivelserne hos landets 275.000 enkeltmandsvirksomheder får SKAT til at rette yderligere vejledning og automatisere selvangivelserne for denne gruppe. I en netop offentliggjort undersøgelse på SKAT’ s hjemme...

01-10-2014

Praksis for tab på debitorer lempes

Praksis for tab på debitorer lempes SKAT har udsendt et styresignal, hvorefter det nu er muligt at regulere for momsen vedr. tab på fordringer over 3.000 kr., selvom debitor ikke er undergivet hverken konkurs eller akkord.Det nye i styresignalet er, at det ikke kræves, at k...

24-09-2014

Ydelser kan nu også være investeringsgoder

Ydelser kan nu også være investeringsgoder I momsloven optræder begrebet ”investeringsgode”. Det er karakteriseret ved at være aktiver bestemt til længerevarende brug og som er undergivet en løbende værdiforringelse.Dette begreb er...

22-09-2014

Hvordan håndteres situationen bedst, når medarbejderen melder sig syg

Hvordan håndteres situationen bedst, når medarbejderen melder sig syg En medarbejders sygdom er en af de i praksis hyppigst forekommende fraværsgrunde, hvorfor man som arbejdsgiver bør kende de regler der gælder i forbindelse hermed. Reglerne, der regulerer spørg...

17-09-2014

Nye regler for EU udbud - en ny udbudslov på vej

Nye regler for EU udbud - en ny udbudslov på vej Hvert år indkøber det offentlige i Danmark for cirka 300 milliarder kroner. De fleste af indkøbene gennemføres efter EUs udbudsregler. Derfor er EUs udbudsregler af stor interesse for både udbydere og virksomheder....

17-09-2014

Dansk Revision Århus indgår fusion

Dansk Revision Århus indgår fusion   Tre af byens revisionsfirmaer danner fra 1. oktober et nyt fælles selskab – Dansk Revision, Aarhus – som med 35 medarbejdere rykker direkte ind blandt de mellemstore revisionsfirmaer i Aarhus. Bag det nye selskab stå...

15-09-2014

Underskud kan indberettes til særligt underskudsregister

Underskud kan indberettes til særligt underskudsregister Det er nu muligt i TastSelv Selskabsskat at indberette skattemæssige underskud og oplysninger om skattefrie omstruktureringer. Vi omtalte i nyhed den 20. marts 2014 (her), at selskaber fremover er f...

12-09-2014

Ændring af virksomhedsordningen er vedtaget

Ændring af virksomhedsordningen er vedtaget Som beskrevet i vores nyheder her og her har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt er...