Udgivelsesdato: 5. december 2014

Lempelse af udbyttebeskatningen

Lempelse af udbyttebeskatningen


Folketinget har netop vedtaget at lempe beskatningen af selskabers aktieudbytte modtaget fra unoterede porteføljeaktier. Porteføljeaktier er aktier, hvor selskabets ejerandel er mindre end 10 %.

Hensigten med lovændringen er at gøre det mere attraktivt for selskaber at investere i unoterede selskaber. Dette sker konkret ved, at der fremover kun skal medregnes 70 % af det modtagne aktieudbytte i det danske ejerselskabs skattepligtige indkomst. De gældende regler betyder, at selskabet skal medregne hele det modtagne aktieudbytte i sin indkomst.

Reglerne træder i kraft den 1. januar 2015 og har virkning for udbytter, der vedtages udloddet fra og med den 1. januar 2015.

Dermed reducerer den reelle beskatning af modtaget aktieudbytte i 2015 fra 23,5 % til 16,45 %. I 2016 og fremefter vil beskatningen sænkes fra 22% til 15,4 %.

Samtidig sker der en nedsættelse af den indeholdelsessats, som det udloddende selskab skal anvende ved udbytteudlodningen. Denne del af ændringen får dog af tekniske årsager først virkning fra 2016.

Lovændringen får ikke betydning for børsnoterede porteføljeaktier eller aktier ejet af fysiske personer.

Indholdet er kun information af generel karakter og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Indholdet bør derfor ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.
05-12-2014

Share