Udgivelsesdato: 20. november 2014

Julegave til medarbejderne

Julegave til medarbejderne


Tidspunktet for køb af julegaver til medarbejderne nærmer sig, hvorfor vi i det følgende kort beskriver reglerne herfor.
Udgangspunktet for gaver til medarbejdere er, at medarbejderen skal beskattes af arbejdsgiverens købspris for gaven.
Arbejdsgiveren kan dog altid inden for et kalenderår skattefrit give sine medarbejdere gaver for op til 1.100 kr. (2014) samlet. Beløbet er inklusive moms.
Dernæst gælder det konkret for jule- og nytårsgaver, at hvis gavens værdi ikke overstiger 800 kr. (2014), så kan medarbejderen aldrig blive skattepligtig af denne gave.

Skattefri beløbsgrænse
Reglen om jule- og nytårsgaver skal dog ses i sammenhæng med den generelle skattefrie beløbsgrænse på 1.100 kr., da jule- og nytårsgaven også tæller med i den beløbsmæssige vurdering af årets samlede gaver til medarbejderen.
Hvis medarbejderen for eksempel har modtaget en gave på 500 kr. i løbet af året og modtager en julegave til en værdi af 800 kr., så vil de to gaver tilsammen oversteget beløbsgrænsen på 1.100 kr. og medarbejderen skal i udgangspunktet beskattes.
Medarbejderen vil dog kun skulle beskattes af gaven på 500 kr., da julegaven på 800 kr. holder sig indenfor den tilladte grænse for jule- og nytårsgaver.
Hvis julegaven i stedet var på 900 kr., vil den samlede beskatning af medarbejderen således blive af både julegaven til 900 kr. og gaven i årets løb på 500 kr. dvs. i alt 1.400 kr.
Hvis der ikke gives gaver i årets løb, men alene en julegave til 1.100 kr., bliver medarbejderen ikke skattepligtig af julegaven, da beløbsgrænsen på 1.100 kr. ikke samtidigt overskrides.
Det påhviler den enkelte medarbejder selv at indberette skattepligtige gaver. Dog er det virksomhedens ansvar at indberette gaven, såfremt en enkelt gaves værdi overstiger 1.100 kr.

Gavekort
Gaver fra virksomheden til medarbejdere skal som nævnt være tingsgaver (naturalier) – der må således ikke gives kontanter og som udgangspunkt heller ikke gavekort.
Gavekort kan dog gives, såfremt gavekortet ikke kan ombyttes til kontanter og hvis gavekortet er udstedt til på forhånd indskrænkede indløsningsmuligheder, for eksempel en specifik menu på en restaurant eller til en række af arbejdsgiveren udvalgte julegaver på en webshop.
Gavekort, der gives til supermarkeder eller butikker, sidestilles med kontante gaver og bliver dermed altid skattepligtige for modtageren.

Indholdet af denne artikel er kun information af generel karakter og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.​

20-11-2014