Udgivelsesdato: 7. november 2014

Forskudsregistreringen for 2015

Forskudsregistreringen for 2015


I dag kan alle danskere se deres forskudsregistrering for 2015 i skattemappen. Sker der noget så nyt i 2015 eller er der bare tale om en fremskrivning af tallene for 2014?

Hertil kan man sige, at der er flere nyheder, som er værd at knytte en bemærkning til.

En af de mere kedelige nyheder er, at bundskatten stiger fra 6,83 % i 2014 til 8,08 % i 2015. Ændringen af bundskatten rammer de lavest lønnede hårdest, da de får en forholdsmæssig større del af deres indkomst beskattet her.

Den grønne check nedsættes fra 1.300 kr. til 955 kr. Denne gives til de lavest lønnede og nedsættelsen rammer derfor denne gruppe. De højest lønnede får ikke den grønne check i forvejen og berøres derfor ikke af denne ændring.

De højest lønnede får glæde af, at topskatte grænsen forhøjes med 10.100 nemlig fra 449.100 kr. til 459.200 kr. efter AM-bidrag er fratrukket.

Sundhedsbidraget nedsættes fra 5 % til 4 %. Dette får alle glæde af, men fordelen herved er dog forholdsmæssigt størst for de højest lønnede.

Personfradraget stiger med 600 kr. og beskæftigelsesfradraget stiger med 1.800 kr.

Uafklaret er det stadig om fradraget for fagforeningskontingent stiger til 6.000 kr. Tilsvarende er pendlerfradraget i yderkommuner for 2015 også uafklaret.

Kommuneskatten sættes ned i omkring 30 af landets 98 kommuner

Sammenfattende vil bundlinjen for de højestlønnede være nogenlunde status quo i 2015. De kan se frem til en skattelettelse i form af nedsættelse af sundhedsbidraget samt forhøjelse af grænsen for topskat, forhøjelse af beskæftigelses-, og personfradrag, men skal betale mere i bundskat. For de lavest lønnede er det omvendt. De rammes af nedsættelsen af den grønne check og rammes forholdsmæssigt hårdere af stigningen i bundskatten. De får dog også glæde af forhøjelsen af beskæftigelsesfradraget, hvis de er i arbejde, forhøjelsen af personfradraget og nedsættelsen af sundhedsbidraget.

Skattesatserne for 2015 kan ses i sin helhed på SKAT’ s hjemmeside under ”satser”. Mange af de øvrige satser på SKAT ’ s område bliver også justeret som følge af den almindelige prisudvikling.

 

Indholdet af denne artikel er kun information af generel karakter og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.

 

07-11-2014