10

27-10-2014

Flexboligordningen

Flexboligordningen Der blev sidste år gennemført en ændring i lov om midlertidig regulering af boligforholdene, men ordningen har ikke helt fået den opmærksomhed, som den fortjener. Ændringen giver adgang til at benytte helårsboliger til fritidsformål, hvis kommunalbestyr...

27-10-2014

Sambeskatning - nye regler om indberetning

Sambeskatning - nye regler om indberetning SKAT har udsendt...

14-10-2014

SKAT har øget fokus på enkeltmandsvirksomheder

SKAT har øget fokus på enkeltmandsvirksomheder Mange fejl i selvangivelserne hos landets 275.000 enkeltmandsvirksomheder får SKAT til at rette yderligere vejledning og automatisere selvangivelserne for denne gruppe. I en netop offentliggjort undersøgelse på SKAT’ s hjemme...

01-10-2014

Praksis for tab på debitorer lempes

Praksis for tab på debitorer lempes SKAT har udsendt et styresignal, hvorefter det nu er muligt at regulere for momsen vedr. tab på fordringer over 3.000 kr., selvom debitor ikke er undergivet hverken konkurs eller akkord.Det nye i styresignalet er, at det ikke kræves, at k...