09

24-09-2014

Ydelser kan nu også være investeringsgoder

Ydelser kan nu også være investeringsgoder I momsloven optræder begrebet ”investeringsgode”. Det er karakteriseret ved at være aktiver bestemt til længerevarende brug og som er undergivet en løbende værdiforringelse.Dette begreb er...

22-09-2014

Hvordan håndteres situationen bedst, når medarbejderen melder sig syg

Hvordan håndteres situationen bedst, når medarbejderen melder sig syg En medarbejders sygdom er en af de i praksis hyppigst forekommende fraværsgrunde, hvorfor man som arbejdsgiver bør kende de regler der gælder i forbindelse hermed. Reglerne, der regulerer spørg...

17-09-2014

Nye regler for EU udbud - en ny udbudslov på vej

Nye regler for EU udbud - en ny udbudslov på vej Hvert år indkøber det offentlige i Danmark for cirka 300 milliarder kroner. De fleste af indkøbene gennemføres efter EUs udbudsregler. Derfor er EUs udbudsregler af stor interesse for både udbydere og virksomheder....

17-09-2014

Dansk Revision Århus indgår fusion

Dansk Revision Århus indgår fusion   Tre af byens revisionsfirmaer danner fra 1. oktober et nyt fælles selskab – Dansk Revision, Aarhus – som med 35 medarbejdere rykker direkte ind blandt de mellemstore revisionsfirmaer i Aarhus. Bag det nye selskab stå...

15-09-2014

Underskud kan indberettes til særligt underskudsregister

Underskud kan indberettes til særligt underskudsregister Det er nu muligt i TastSelv Selskabsskat at indberette skattemæssige underskud og oplysninger om skattefrie omstruktureringer. Vi omtalte i nyhed den 20. marts 2014 (her), at selskaber fremover er f...

12-09-2014

Ændring af virksomhedsordningen er vedtaget

Ændring af virksomhedsordningen er vedtaget Som beskrevet i vores nyheder her og her har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt er...

12-09-2014

Indbetaling af 2. rate af aconto selskabsskat for 2014

Indbetaling af 2. rate af aconto selskabsskat for 2014 Selskaber skal som udgangspunkt betale ordinær aconto selskabsskat i to beløbsmæssigt lige store rater hhv. senest den 20. marts og senest d 20. november – se vores nyhed omkring selskabsskat her. Ska...

12-09-2014

Omvendt betalingspligt - elektronik

Omvendt betalingspligt - elektronik Siden 1. juli 2014 har reglerne om omvendt betalingspligt fundet anvendelse ved køb og salg af visse elektroniske genstande. SKAT har nu udsendt et styresignal, hvor man gennemgår, hvilke købere og sælgere samt produkter, der e...

11-09-2014

Nyt om ejendomsvurderingssystemet

Nyt om ejendomsvurderingssystemet   Skatteministeriet har meddelt, at man vil foreslå at forlænge den nuværende rabat til landets boligejere frem til 2017, hvorefter et nyt ejendomsvurderingssystem skal være klar. Det såkaldte Engberg u...

02-09-2014

Goodwillgodtgørelse - en selvfølge ved agentforholdets ophør?

Goodwillgodtgørelse - en selvfølge ved agentforholdets ophør? Hvordan er reglerne for handelsagenter i Danmark?I 1990 vedtog Folketinget en lov, der giver selvstændige handelsagenter krav på godtgørelse, hvis de har opbygget en kund...