05

20-05-2014

"Konefinten"

"Konefinten" Hver ægtefælle hæfter som udgangspunkt kun for egen gæld uanset om ægtefællerne har særeje eller fælleseje i ægteskabet. Ægtefællerne hæfter med andre ord som udgangspunkt ikke for hinandens gæld, medmindre der er tale om ganske særlige poster såsom...

13-05-2014

Brug af andres forretningskendetegn/varemærker som søgeord i markedsføring via Google adwords

Brug af andres forretningskendetegn/varemærker som søgeord i markedsføring via Google adwords Tidligere var markedsføring på internettet alene muligt via tilfældige bannerreklamer, som sjældent havde den ønskede effekt på forbrugeren, men i forbindelse med Google...

12-05-2014

Regeringens udspil til Vækstpakke 2014 - skatte- og afgiftsmæssig del

Regeringens udspil til Vækstpakke 2014 - skatte- og afgiftsmæssig del Regeringen udsendte i sidste uge sit udspil til en ny vækstpakke for erhvervslivet. Der er tale om et udspil, der skal forhandles nærmere med Folketingets partier før der kan blive tale om konk...

09-05-2014

Ny pdf-publikation "Satser og beløbsgrænser 2014"

 Ny pdf-publikation "Satser og beløbsgrænser 2014" Nu gør vi de...

07-05-2014

Den digitale postkasse - snart også med rykkerbreve

Den digitale postkasse - snart også med rykkerbreve Erhvervsstyrelsen sendte i april måned en ny indsendelsesbekendtgørelse i høring. Det foreslås bl.a., at fra den 1. juni 2014 kan Erhvervsstyrelsen sende breve via virksomhedernes digitale postkasse om forhold,...

06-05-2014

Tvangsinddrivelse - muligheder og begrænsninger

Tvangsinddrivelse - muligheder og begrænsninger Denne artikel skal ses i forlængelse af sidste uges artikel om debitorinddrivelse. Hvis inkassoproceduren ikke resulterer i betaling, vil det være nødvendigt at indlede tvangsinddrivelse gennem fogedretten....

05-05-2014

Fejl i aktieavance beregningerne i årsopgørelserne

Fejl i aktieavance beregningerne i årsopgørelserne SKAT har fundet u...