04

29-04-2014

Den gode inddrivelse - fra aftale til inkasso

Den gode inddrivelse - fra aftale til inkasso Denne artikel giver gode råd om, hvordan man bedst får sine tilgodehavender betalt. 1. Aftalen med kundenI de tilfælde, hvor kunden er betalingsvillig men ikke kan betale af økonom...

24-04-2014

Papir-ejerpantebreve

Papir-ejerpantebreve Har du et papir-ejerpantebrev – eller har du sikkerhed i et papir-ejerpantebrev, så har nedenstående din interesse! I september 2009 blev det danske tinglysningssystem, som sikkert bekendt for de fleste, digitaliseret. ...

14-04-2014

Virksomhedspant - godt eller skidt?

Virksomhedspant - godt eller skidt? Virksomhedspant er et såkaldt ”flydende pant”, idet aktiver omfattet af pantet, kan udskilles ved regelmæssig drift, mens tilsvarende nyerhvervede aktiver automatisk bliver omfattet af pantet. Det har siden 2005 været muligt at...

11-04-2014

Digital postkasse - nu også for private

Digital postkasse - nu også for private Siden november 2013 har det været et lovkrav, at virksomheder skulle have en digital postkasse. Nu kommer turen til de private borgere, som fra 1. november 2014 også bliver omfattet af kravet. Nærmere bestemt gælder kravet...

09-04-2014

Elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester

Elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester Fra 1. januar 2015 bliver momsreglerne ændret for i hvilket land, der skal afregnes moms ved elektroniske salg af tjenesteydelser til private i andre EU-lande. Et lovforslag herom er fremsat og...

08-04-2014

Nye regler om konkurskarantæne

Nye regler om konkurskarantæne For selskaber taget under konkurs efter den 1. januar 2014 gælder der nye regler om konkurskarantæne. De nye regler betyder, at ledelsen i et selskab, der har bedrevet ”groft uforsvarlig forretningsførelse”, kan blive frakendt rette...

01-04-2014

Medarbejderklausuler

Medarbejderklausuler Hvornår bruges de?De fleste kender, eller har hørt om konkurrenceklausuler og måske også kundeklausuler, men ikke nødvendigvis medarbejderklausuler. Mens konkurrenceklausulen hindrer din medarbejder i at starte konkurre...