Udgivelsesdato: 6. februar 2014

Regulering af beløbsgrænser i skattelovningen 2013-2014

Regulering af beløbsgrænser i skattelovningen 2013-2014

Reguleringen af beløbsgrænserne i skattelovgivningen har været suspenderet i årene 2010 til 2013. Den normale regulering af beløbsgrænserne i henhold til personskattelovens § 20 er nu genoptaget af SKAT. Dette betyder, at en række beløbsgrænser i skattelovgivningen er blevet reguleret med 1,8 % fra 2013 til 2014. Procentreguleringen opgøres efter reglerne i satsreguleringsloven og sker med en procentsats svarende til årslønsudviklingen for arbejderes og funktionærers bruttolønninger (ekskl. bidrag til arbejdsmarkedspensioner og ATP) to år forud for det pågældende finansår.
En lang række fradrag og bundgrænse beløb er derfor blevet forhøjet med den nævnte procentsats. Enkelte gebyrer er dog også blevet forhøjet. De nye satser finder anvendelse for indkomståret 2014.

Find de nye satser på SKATs hjemmeside her.
Kilde:SKAT

Indholdet af denne nyhed er kun information af generel karakter og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner

06-02-2014