02

26-02-2014

Hvad kontrollerer SKAT i 2014?

Hvad kontrollerer SKAT i 2014? SKAT har netop offentliggjort Aktivitetsplan 2014. I denne kan man læse nærmere om fokusområder i det kommende år. I det følgende har vi kort gengivet nogle af de mest interessante. Små og mellemstore virksomheder:

25-02-2014

Vedr. skattekonto - vent med at betale

Vedr. skattekonto - vent med at betale I slutningen af august 2013 indførte SKAT den såkaldte skattekonto for alle virksomheder med CVR nummer. Skattekontoens formål er at vise en opgørelse over virksomhedens indberetninger og opkrævninger samt ind- og udbetaling...

14-02-2014

A´conto selskabsskat 2014

A´conto selskabsskat 2014 Selskaber skal som udgangspunkt betale ordinær a´conto selskabsskat i to beløbsmæssigt lige store rater den 20. marts og den 20. november. Selskaber kan derudover vælge at foretage frivillige a´conto indbetalinger af selskabsskatter lige...

12-02-2014

Øget godtgørelse af energiafgifter på olie, kul og gas

Øget godtgørelse af energiafgifter på olie, kul og gas Folketinget har i slutningen af januar 2014 vedtaget en fremrykning af reglerne for godtgørelse af energiafgifterne på olie, kul og gas. Reglerne skulle oprindeligt være trådt i kraft 1. januar 2015, men er n...

06-02-2014

Regulering af beløbsgrænser i skattelovningen 2013-2014

Regulering af beløbsgrænser i skattelovningen 2013-2014 Reguler...