Udgivelsesdato: 8. januar 2014

Restskat for indkomståret 2013

Restskat for indkomståret 2013

Inden jul bragte flere medier nyheder om, at en lov fra 2012 medførte, at forrentningen af restskat for 2013 ville stige markant. Umiddelbart inden Folketinget gik på juleferie, blev der her haste vedtaget en lov, som medfører, at denne markante stigning alligevel ikke finder sted.  

Forrentningen af restskat og procenttillæg ved overskydende skat gennemgås nedenfor.

Reglerne for forrentning af restskat:
• Hvis restskatten betales inden den 1. januar 2014, skal der ikke betales renter eller procenttillæg.
• Hvis restskatten betales i perioden 1. januar – 1. juli 2014, skal der betales en dag til dag-rente.
• Hvis restskatten først bliver betalt efter den 1. juli 2014, skal der betales et procenttillæg.

Rentebetalinger som følge af restskat kan ikke fratrækkes skattemæssigt. Der ydes ikke procenttillæg for overskydende skat, der opstår som følge af frivillig indbetaling enten inden udløbet af 2013 eller i perioden 1. januar – 1. juli 2014.

Dag-til-dag rente og procenttillæg:
Såfremt restskatten betales i perioden 1. januar – 1. juli 2014, skal der betales dag-til-dag rente, som nu udgør 3,0 % p.a. 

Restskat, der betales senere end 1. juli 2014, tillægges ikke dag-til-dag rente, men forrentes i stedet med et procenttillæg, der udgør 5,0 % p.a. Procenttillægget finder anvendelse, uanset om hele restskatten kan overføres til forskudsskatten for indkomståret 2015, eller om der også skal ske ratemæssig betaling.

De ovennævnte forrentninger finder desuden anvendelse ved for lidt betalt AM-bidrag.

Procenttillæg ved overskydende skat:
Ved udbetaling af overskydende skat for indkomståret 2013, tilskrives et procenttillæg på 0,5 %. Såfremt der sker udbetaling af overskydende skat, hvor der er betalt dag-til-dag rente, udbetales den betalte rente sammen med den overskydende skat. 

Indholdet af denne nyhed er kun information af generel karakter og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.

08-01-2014