Udgivelsesdato: 28. januar 2014

Omvendt betalingspligt ved indenlandsk handel med elektronik

Omvendt betalingspligt ved indenlandsk handel med elektronik


Inden jul vedtog Folketinget en ændring af momsloven, der indeholder regler om omvendt betalingspligt på salg af elektroniske varer.

Varer omfattet af regelsættet:
• Mobiltelefoner
• Integrerede kredsløbsanordninger (mikroprocessorer og centrale databehandlingsenheder)
• Spillekonsoller
• Tablet-pc’er
• Bærbare computere

Omfattede virksomheder:
Loven træder i kraft den 1. juli 2014 og gælder ved handel mellem danske virksomheder. Derimod er virksomheder, der udelukkende eller overvejende sælger omtalte elektronik til private forbrugere, ikke omfattet af reglerne og skal fortsat sælge produkterne med almindelig momsberegning.
Vurderingen af om man er omfattet af dette regelsæt, afgøres på baggrund af om virksomhedens salg til erhverv udgør over 50 % af virksomhedens salg af de pågældende produkter. Vurderingen foretages ikke på baggrund af virksomhedens almindelige omsætning.

Omvendt betalingspligt:
Omvendt betalingspligt betyder, at man ikke lægger moms på fakturaen. Fakturaen skal påføres teksten ”omvendt betalingspligt, køber afregner momsen”.
Reglerne om indenlandsk omvendt betalingspligt kendes allerede i dag fra salg af bl.a. metalskrot.

Sælger skal indberette værdien af de solgte elektroniske produkter i rubrik C på momsangivelsen.
Salget skal ikke indberettes til EU-salg uden moms.

Momsfradrag, registrering m.v.:
Virksomheder, der køber ovennævnte elektroniske produkter, har fradrag for indkøbet efter de almindelige fradragsregler i momsloven.

Virksomheder, der ikke er momsregistreret, bliver registreringspligtige for køb af ovennævnte elektroniske produkter, medmindre de køber produkterne i detailhandlen.

Virksomhedens regnskabssystem skal være sat op til at kunne udskrive fakturaer med den omtalte tekst og til, at der ikke opkræves moms af salget.

Indholdet af denne nyhed er kun information af generel karakter og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.


28-01-2014