Udgivelsesdato: 28. januar 2014

Netbanksforsikring imod hackerangreb

Netbanksforsikring imod hackerangreb


Flere medier bragte d. 21. januar nyheden om, at trods et generelt fald i kriminalitet i Danmark, er it-kriminaliteten (cyber crime) steget med 77 % på blot et år målt på antal anmeldelser til politiet. Denne udvikling har fået politiet til at oprette et nyt nationalt cyber crime-center, som skal bekæmpe cyber crime, som opstår i Danmark såvel som fra udlandet.

De fleste internetbrugere har modtaget mails, hvori de bliver udbedt kontooplysninger og mange kender fx via deres netbank eller SKAT at blive advaret om det de såkaldte ”phising-angreb”, hvor svindlere forsøger at franarre netbrugeren deres brugernavn, adgangskoder mv. i et forsøg på fx at skaffe sig adgang til netbanken.

Privates tab ved netbanksindbrud dækkes automatisk af bankens forsikring, medmindre både adgangskode og NemID-nøglekort tilhørende kontohaveren er blevet brugt til tyveriet. Virksomheder må dog som udgangspunkt selv dække tabet ved et netbanksindbrud. Det vil derfor altid være aktuelt for virksomheder at overveje, om virksomhedens nuværende forsikringer dækker imod sådanne indbrud på netbanken.

Hidtil har de såkaldte kriminalitetsforsikringer været populære, men for især mindre virksomheder, hvor der kun er få ansatte, der har reel adgang til virksomhedens netbank mv., kan det være aktuelt at overveje en forsikring direkte imod netbanksindbrud. Ifølge Finansrådet er denne type forsikring ofte billigere end kriminalitetsforsikringer.

Netbanksforsikringer udbydes i dag af de fleste forsikringsselskaber og dækker i forskellig grad tab som følge af tyveri fra virksomhedens netbankskonti herunder kassekredit. Som oftest vil netbankskonti i flere pengeinstitutter være dækket af den samme netbanksforsikring.

Hvorvidt en virksomhed har behov for at tegne enten en netbanksforsikring eller en kriminalitetsforsikring, må vurderes efter virksomhedens individuelle behov og afklares med en forsikringsrådgiver.

Det anbefales at læse forsikringsbetingelserne nøje og præcist få afklaret hvorvidt den tegnede forsikring alene dækker adgang til netbank via enheder, som har opdateret firewall og antivirus installeret. En forsikring vil således typisk ikke dække tab, hvis der konstateres et netbanksindbrud, hvor brugeren har benyttet en mobilbanksløsning via f.eks. smartphone eller tablet, hvorpå der ikke har været installeret tilstrækkelig firewall og antivirus.

Indholdet af denne nyhed er kun information af generel karakter og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.


28-01-2014