Udgivelsesdato: 8. januar 2014

Indberetningsforløbet ved årsopgørelsen 2013

Indberetningsforløbet ved årsopgørelsen 2013


Muligheden for tidlig indberetning af visse oplysninger til årsopgørelsen blev afskaffet fra og med årsopgørelsen for 2012. Denne mulighed er således ikke til stede ved indberetning af årsopgørelsen 2013. Typisk har tidlig indberetning været anvendt til at indberette private renter og befordringsudgifter mv.

SKAT har fremsat følgende ”tidsplan” for årsopgørelsen 2013:

 

1. januar til 9. marts​
Vi indsamler oplysninger fra arbejdsgivere, pengeinstitutter mfl.


Tidlig indberetning er afskaffet.
Du har tidligere kunnet lave en tidlig indberetning fra den 1. februar, men denne mulighed er afskaffet​

Fra den 4. februar​ Personlige skatteoplysninger.
Vi begynder at vise oplysningerne i TastSelv under Skatteoplysninger. Vi opdaterer dem løbende.​
Den 10. marts​ Årsopgørelsen er nu klar og kan ses i TastSelv.
Nu kan du se og rette din årsopgørelse.
Hvis du i stedet for en årsopgørelse får en servicemeddelelse eller et servicebrev, skal du lave din selvangivelse for at få din årsopgørelse.

Udvidet selvangivelse (fx ved solceller):
Hvis du skal have en udvidet selvangivelse for første gang (fx ved solceller), kan du fra midt i marts selv vælge det i TastSelv

Fra den 4. april​ Overskydende skat op til 100.000 kr. sætter vi ind på din Nemkonto. Beløb under 100 kr. overføres dog til næste år.
Overskydende skat over 100.000 kr. sættes også ind på din Nemkonto, men det tager lidt længere tid.

Fra april 2014​ Årsopgørelsen sendes ud på papir til de borgere, der endnu ikke har været i TastSelv for at se deres årsopgørelse.

De ovenstående oplysninger kan således ikke indberettes, førend årsopgørelsen er klar d. 10. marts. For så vidt angår indberetning af underholdsbidrag og børnebidrag, er der tale om et nyt system, som efter SKAT´s oplysninger vil minde om systemet til indberetning af befordringsfradrag.

Ligeledes kan der ikke indberettes udgifter til håndværkerfradraget før årsopgørelsen er klar d. 10. marts. Også her er der tale om et opdateret system, der skal gøre det muligt at få en ny årsopgørelse umiddelbart efter indtastningen af håndværkerfradraget. Dette system vil også skulle anvendes af skatteydere, som har forskudt regnskabsår.

For så vidt angår personlige skatteoplysninger, vil disse være tilgængelige via TastSelv i takt med at disse indhentes. Der vil ske løbende opdatering i takt med at SKAT indhenter de relevante oplysninger.

Den manglende mulighed for tidlig indberetning og indførelse af håndværkerfradrag må forventes at ville medføre en vis flaskehals, både for så vidt angår den faktiske indberetning af oplysninger, samt udarbejdelsen af regnskaber for selvstændige erhvervsdrivende.

Indholdet af denne nyhed er kun information af generel karakter og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.

08-01-2014