Udgivelsesdato: 28. januar 2014

Indberetningsforløbet ved årsopgørelsen 2013 (fortsat)

Indberetningsforløbet ved årsopgørelsen 2013 (fortsat)


I vores nyhed den d. 8. januar 2014 (http://www.danskrevision.dk/Nyheder/Sider/Ind.aspx) fremgik det, at indberetning til håndværkerfradraget 2013 via Tastselv systemet tidligst ville kunne ske fra og med d. 10. marts 2014. SKAT har dog foretaget en justering af tidspunktet for indberetning af håndværkerfradraget og indberetning kan således nu allerede ske fra den 20. februar 2014.

Dansk Revision minder om desuden om, at hvis skatteyder har haft fx en stormskade og har betalt selvrisiko til forsikringsselskabet i forbindelse med reparation af stormskaden, så vil skatteyder kunne få fradrag for den del af selvrisikoen, der svarer til arbejdslønnens andel af hele regningen ved skadesarbejdet.

Muligheden for fremrykket indberetning af håndværkerfradrag for 2013 medfører forhåbentlig et mere smidigt forløb omkring årsopgørelsen for 2013, således at der undgås efterfølgende korrektioner af årsopgørelsen for 2013 alene på grund af håndværkerfradraget.

SKAT har endnu ikke oplyst om muligheden for at foretage fremrykket indberetning af betalte underholdsbidrag og betalte renter af privat gæld herunder oplyst, hvordan indberetningen for 2013 rent teknisk kommer til at foregå på Tastselv.

Indholdet af denne nyhed er kun information af generel karakter og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.


28-01-2014