Udgivelsesdato: 29. januar 2014

Endelig vedtagelse om fremrykning af visse dele af Vækstplan DK

Endelig vedtagelse om fremrykning af visse dele af Vækstplan DK

Som anført i Dansk Revision nyhed d. 29. november 2013 (læs her), medførte sidste efterårs forhandlinger om Finanslov 2014, at visse dele af Vækstplan DK ville blive fremrykket, således at tiltagene vil have virkning for indkomståret 2014 i stedet for indkomståret 2015 . Lovforslaget, som medfører fremrykningen, blev endeligt vedtaget af Folketinget i går, d. 28. januar.

De væsentligste skatte- og afgiftsmæssige fremrykninger er:
• Tiltaget om længere momskredittider for små virksomheder med en årlig omsætning mellem 1 og 5 mio. kr. fremrykkes til at have virkning fra og med 2014. 

• Muligheden for at få skattekredit for udgifter afholdt til forsknings- og udviklingsaktiviteter forøges, således vil skattekreditten fra og med 2014 udgøre 25 % af underskud på op til 25 mio. kr. frem for 5 mio. kr. uanset at selskabsskatteprocenten er nedsat til 24,5 %.

• Selvstændiges fradragsret for indbetalinger til syge- og arbejdsskadeforsikring fremrykkes til at træde i kraft d. 1. januar 2014.

• Beskæftigelsesfradraget øges fra og med 2014. Forhøjelsen betyder, at beskæftigelsesfradraget øges fra de oprindelige 7,25 % til 7,65 % i 2014 og stiger til 8,75 % frem mod 2017. Det maksimale beskæftigelsesfradrag i 2014 udgør 24.500 kr. (2010-niveau)., mod det oprindelige beløb på 23.800 kr. og stiger til 28.000 kr. (2010-niveau) i 2017.

 • Det aftalte ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere gennemføres med fuld virkning fra 2014. Oprindeligt skulle det ekstra beskæftigelsesfradrag i 2014 udgøre 2,6 % og være maksimeret til 8.600 kr. Med vedtagelsen af L 103 øges beskæftigelsesfradraget til 5,4 %, maksimeret til 17.700 kr., hvormed det samlede beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere i 2014 maksimalt kan udgøre 42.700 kr.

• Den vægtbaserede emballageafgift, som først skulle ophæves i 2015, fremrykkes til 2014.

• Procesafgiften på brændsler nedsættes yderligere end vedtaget i Vækstplan DK. Fra og med 2014 nedsættes afgiften til EU´s minimumsafgift på 4,5 kr/GJ.

 

Indholdet af denne nyhed er kun information af generel karakter og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner

29-01-2014