2014

05-12-2014

Lempelse af udbyttebeskatningen

Lempelse af udbyttebeskatningen Folketinget har netop vedtaget at lempe beskatningen af selskabers aktieudbytte modtaget fra unoterede porteføljeaktier. Porteføljeaktier er aktier, hvor selskabets ejerandel er mindre end 10 %. Hensigten med lovændringen e...

03-12-2014

Regulering af lejen i erhvervslejemål

Regulering af lejen i erhvervslejemål Vilkårene for lejeregulering er ofte fastsat i lejekontrakten, og det er ikke usædvanligt, at kontrakten indeholder bestemmelse om, at lejen i en given periode ikke kan reguleres. Lejeregulering vil tillige ofte være et punkt...

28-11-2014

Ny selskabsform på vej - Medarbejderinvesteringsselskabet

Ny selskabsform på vej - Medarbejderinvesteringsselskabet Erhvervs- og vækstministeren har i oktober måned 2014 fremsat et forslag til lov om medarbejderinvesteringsselskaber. Formålet med den nye selskabsform er at styrke finansieringsmulighederne for virksomheder, der h...

26-11-2014

Personlig ejet mindre virksomhed

Personlig ejet mindre virksomhed Erhvervsstyrelsen har i slutningen af efteråret åbnet op for en ny registreringsform kaldet PMV personligt ejet mindre virksomhed. Denne mulighed er relevant for de helt små enkeltmandsvirksomheder, der ikke er momsregistreringspligtige, ingen ans...

24-11-2014

Et selskabs ejere skal nu også registreres elektronisk

Et selskabs ejere skal nu også registreres elektronisk Da den ”nye” selskabslov kom i 2010, blev loven sat i kraft i forskellige tempi. Eneste områder i loven, der endnu ikke er igangsat, er bestemmelserne om elektronisk ejerbog og et elektronisk ejerregister. Årsagen hertil har...

20-11-2014

Julegave til medarbejderne

Julegave til medarbejderne Tidspunktet for køb af julegaver til medarbejderne nærmer sig, hvorfor vi i det følgende kort beskriver reglerne herfor.Udgangspunktet for gaver til medarbejdere er, at medarbejderen skal beskattes af arbejdsgiverens købspris for gaven.Arbej...

19-11-2014

Arbejdsgivers brug af klausuler overfor sine ansatte

Arbejdsgivers brug af klausuler overfor sine ansatte Der bliver i stigende grad gjort brug af klausuler i ansættelseskontrakter. For nylig kom en stor virksomhed i mediernes søgelys, da det kom frem, at virksomhedens ansættelseskontrakter indeholder klausuler, som forbyder de ans...

11-11-2014

Bedre muligheder for små og mellemstore virksomheders deltagelse i offentlige udbud

Bedre muligheder for små og mellemstore virksomheders deltagelse i offentlige udbud Der er en god grund til, at små og mellemstore virksomheder holder et vågent øje med de fordele, som forventes indført med den nye udbudslov. Hvert år indkøber det offentlige i Danmark for...

07-11-2014

Forskudsregistreringen for 2015

Forskudsregistreringen for 2015 I dag kan alle danskere se deres forskudsregistrering for 2015 i skattemappen. Sker der noget så nyt i 2015 eller er der bare tale om en fremskrivning af tallene for 2014? Hertil kan man sige, at der er flere nyheder, som er værd at knytte...

06-11-2014

Udenlandsdanskere med sommerhus i Danmark - bestyrelsesarbejde i danske selskaber

Udenlandsdanskere med sommerhus i Danmark - bestyrelsesarbejde i danske selskaber Fysiske personer, som er skattepligtige i Danmark, har enten fuld skattepligt eller begrænset skattepligt. Ved fuld skattepligt forstås, at man grundlæggende er skattepligtig til Danmark af alle indtægter...