Rohb3

Ronald Hauch Brun

Direktør, statsautoriseret revisor

Ud over de interesser der naturligt følger med en aktiv familie, med kone og tre dejlige drenge nyder jeg en sejltur i familiens båd og gerne lidt kapsejlads med vennerne.

Jeg bruger også fritiden på jagt, træning af hunden samt gerne en tur på ski med familien. 

Jeg har mere end 20 års erfaring i revisionsfaget, her ud over har jeg været formand for fagligt udvalg inden for revisorforeningen. Jeg kan godt lide og har arbejdet meget med ejerledede virksomheder og de udfordringer der ligge i dette segment, også de udfordringer der rækker ud over regnskab og revision.