Morten Bruun Jacobsen

Morten Bruun Jacobsen

Partner, Registreret revisor, Cand. Merc. Aud.

Født 1963. Ansat siden 1979, siden 1986 fuldtidsansat.
Uddannet Civiløkonom (HA) fra Aalborg Universitet 1986,
samt Cand. Merc. Aud. 1990 fra samme sted.