1Sh Henning Nielsen

Henning Nielsen

Registreret revisor

Henning er uddannet registreret revisor.

Udover udarbejdelse af årsregnskaber og skatteopgørelser arbejder Henning med rådgivning af virksomheder drevet såvel i selskabsform som i personligt regi. Endvidere arbejder Henning med andelsboliger og forsyningsvirksomheder.

Rådgivningsområderne omfatter bl.a. økonomistyring, budgettering, finansiering, optimering af selskabsstruktur, skatteoptimering, generationsskifte samt opstart af virksomhed.

Henning er gift med Hanne og bor i Pandrup, sammen har de 3 voksne børn. Fritiden bruges primært med familien samt i det lokale foreningsliv.