INTERNATIONALT 

 

Transaktioner på tværs af landegrænser er, for de fleste virksomheder, en realitet.

Hos Dansk Revision møder du revisorer, der er lokal forankret og personligt engageret i din virksomhed og som, ud over et indgående branchekendskab, også har et internationalt udsyn?

Dansk Revisions netværk favner langt ud over Danmarks grænser. Vi er medlem af verdens 6. største revisorsamarbejde: Geneva Group International, der udover at være et revisorsamarbejde også er en af verdens største alliancer mellem revisorer og advokater.

Vores medlemsskab i denne alliance giver vores kunder adgang til både revisorer og advokater i mere end 730 kontorer fordelt på 120 lande.

26.000 ansatte i 120 lande.

Geneva Group International er en verdensomspændende alliance bestående af revisorer og advokater. Alliancen, der blev etableret i 1995 med udgangspunkt i revisions- og skattespørgsmål, har hovedsæde i Geneve, Schweiz.

Alliancen omfatter, udover Dansk Revision, 736 kontorer i 120 lande og beskæftiger tilsammen mere end 26.000 ansatte. Kontorernes samlede omsætning udgjorde i 2015 mere end 30 mia. dkr.

Geneva Group International
Klik her for at læse mere om Geneva Group International her

Geneva Group International’s app:
Apple App
Google Play

 geneva group tal

Kilde: Facts and Figures 2017 ggi.com