Omregistrering af Iværksætterselskaber.

Fristen for omregistrering af et IVS er 15. april 2021, og bliver fristen ikke overholdt, vil selskabet blive sendt til tvangsopløsning. 

Hvis du har et Iværksætterselskab - IVS, og du gerne vil fortsætte med aktiviteterne i selskabet, så skal du inden 15. april 2021 omregistrere selskabet til et Anpartsselskab - ApS.

 

iværksætter (1)

Få hjælp til omregistrering

At omregistrere et selskab kan være en omfangsrig proces, der kræver god planlægning. For at et IVS kan opfylde kravene til at være et ApS, skal IVS’et opfylde en række krav for ApS’er, særligt i forhold til at have en kapital på minimum 40.000 kr. 

I Dansk Revision har vi stor erfaring med omdannelse af selskaber, og du får brug for kvalificeret hjælp, hvis du vil omdanne dit selskab. Du er altid velkommen til at kontake os, vi hjælper naturligvis gerne.

 

Du kan ringe på +45 4435 6100 eller skrive på post@danskrevision.dk, så finder vi omgående en specialist med kompetence på området.

 

 

Fakta om IVS - Iværksætterselskab

Iværksætterselskabsformen blev afskaffet med en ændring af selskabsloven 9. april 2019. Hermed ophørte en æra, hvor det var muligt at starte et selskab op med en selskabskapital på 1 krone.

Et Iværksætterselskab - forkortet IVS - er reelt et kapitalselskab. Et kapitalselskab giver en række fordele i forhold til personligt ejede virksomheder. Den nedre grænse for selskabskapital i et IVS var, som nævnt ovenfor, på blot 1 krone.

Det betyder, at alle kunne starte et IVS for kun 1 krone, og det skulle, i følge det oprindelige lovforslag helt tilbage i januar 2014, gøre det lettere at starte sin egen virksomhed uden at skulle investere de 50.000 kroner, der indtil nu har været den nedre grænse for kapitalens størrelse i et Anpartsselskab - ApS. Det skulle altså være lettere at blive og være iværksætter.

Der er siden 2014, hvor loven blev vedtaget, oprettet mere end 40.000 Iværksætterselskaber. Disse skal omregistreres til ApS eller opløses.

➤  Hvordan omregisterer jeg fra IVS til ApS?

 

Snyd og misbrug med IVS - Iværksætterselskab

Selskabsformen mødte allerede dengang bekymring - ikke for iværksætterriet generelt, men primært på grund af mulighederne for misbrug: 

  • Ejere af kapitalselskaber hæfter nemlig som udgangspunkt kun for den selskabskapital, som selskabet oprettes med. For Iværksætterselskaber gælder, at selskabet kunne oprettes med en selskabskapital på helt ned til 1 krone.

  • Selskabet kunne herefter optage gæld, undlade at betale skat og moms, og herefter erklære sig konkurs ved tvangsopløsning.
  • Ejeren hæftede kun for selskabskapitalen på 1 krone.

 

Hvad er ændret med afskaffelsen af IVS?

  • Folketinget vedtog 9. april 2019 at afskaffe selskabsformen IVS.
  • Ændringsloven trådte i kraft 15. april 2019. Det er således ikke længere muligt at stifte nye IVS'er - heller ikke som led i en fusion.
  • Allerede oprettede IVS'er skal omregistreres inden 15. april 2021.
  • Overholder IVS'et ikke fristerne for omregistrering, vil selskabet, efter en kort rykkerproces, blive sendt til tvangsopløsning.
  • Kapitalkravet til et Anpartsselskab sænkes samtidig fra 50.000 kroner til 40.000 kroner.

 

Hvordan omregisterer jeg fra IVS til ApS?

Beslutning om omregistrering til ApS skal tages af generalforsamlingen med samme krav til flertal, som gælder for vedtægtsændringer, hvilket vil sige med 2/3 flertal.

Selskabets vedtægter skal på dette tidspunkt ændres for punkterne vedrørende selskabsbetegnelsen (IVS til ApS) og kapitalkravet. Selskabet skal generelt opfylde kravene til anpartsselskaber efter selskabsloven, herunder have en kapital på minimum 40.000 kr.

Som grundlag for generalforsamlingens beslutning om omregistrering skal der udarbejdes en vurderingsberetning, jf. Selskabslovens § 37.

➤  Hvordan omregisterer jeg fra IVS til ApS?

 

 

Revideret årsrapport ved omregistrering af IVS

Der har under lovbehandlingen i Folketinget været stor debat om det hensigtsmæssige i helt at afskaffe selskabsformen IVS. Flertallet for afskaffelse blev dog opretholdt.

Et resultat af debatten var dog et ændringsforslag fra den daværende Erhvervsminister, hvorved et IVS kunne undlade vurderingsberetningen, hvis selskabets seneste reviderede årsrapport udviste en samlet kapital (indskud og reserver) på minimum 40.000 kr. Selskabet skal offentliggøre en erklæring om, at kapitalen er til stede på beslutningstidspunktet.

En "revideret årsrapport" omfatter i denne sammenhæng både revision og udvidet gennemgang.

➤  Du kan læse om revision og udvidet gennemgang her

 

Revisionspåtegningen hhv. erklæringen om udvidet gennemgang på den seneste årsrapport skal være uden modifikationer og selskabets balancedag på denne årsrapport må ikke ligge mere end 5 måneder forud for beslutning om vedtægtsændringen.

Det medfører, at et IVS-selskabs årsrapport for 2018 eller 2019 skal være revideret eller have erklæring om udvidet gennemgang uden modifikationer for at Iværksætterselskabet vil kunne undlade vurderingsberetningen for omregistreringen.

Det vil også være muligt at vente til aflæggelsen af et revideret regnskab for 2020 indtil IVS'et omregistreres, hvis dette regnskab aflægges inden 15. april 2021.

 

Få hjælp til omregistrering af selskaber

Hvis du i dag er indehaver af et IVS, så kan selskabet som sagt fortsætte som hidtil frem til 15. april 2021, men du skal være opmærksom på, at du skal omdanne det til et ApS eller lukke det ned inden denne dato. 

At omregistrere et selskab kan være en omfangsrig proces, der kræver god planlægning. Vi anbefaler derfor kraftigt, at du tager en dialog med en revisor inden du træffer det endelige valg.

Ring på +45 44 35 61 00 eller send en mail, så kontakter vi dig. Du kan også finde den lokale revisor her.

 

➤ Læs vores publikation om omregistrering af Iværksætterselskaber

➤ Du kan læse opdateret information fra Erhvevsstyrelsen her