Den nye ferielov

Den nye ferielov er trådt i kraft - det skete 1. september 2020. 

Afholdelse af ferie i 2020 kan kræve noget planlægning – mere end nogen måske plejer

Vi kigger på den "sjette" ferieuge, og hvordan den håndteres, ligesom vi kigger på overførsel af ferie samt den regnskabsmæssige behandling. Noget vil være historisk, men det meste højaktuelt.

 

Ferie

Den nye ferielov blev til på baggrund af en udtalelse fra EU-Kommissionen i april 2015 om, at den lange tidsmæssige forskydning mellem optjening og afholdelse af ferie var og er i strid med EU’s Arbejdstidsdirektiv. Den nye ferielov trådte i kraft 1. september 2020, mens overgangsordningen allerede trådte i kraft 1. september 2019.

Den nye ferielov ændrer det grundlæggende princip om den tidsmæssigt lange forskydning mellem optjening og afholdelse af ferie. Den nye ferielov betyder, at vi nu får et nyt ferieår, idet optjening af ferie fremover sker årligt i perioden 1. september – 31. august.

➤   Læs vores seneste nyhed om den nye ferielov her

 

Overførsel af feriedage pr. 1. oktober 2020.

Der er en særregel for overgangen mellem de to love, hvorefter ferie efter den gældende lov kan afholdes inden 30. september 2020, selvom den nye ferielov er trådt i kraft 1. september 2020.

Overførsel af restferie til den nye ferielov skal derfor ske pr. 1. oktober 2020. Overførsel af feriedage henholdsvis pr. 1. maj 2020 og pr. 1. oktober 2020 skal opgøres og dokumenteres for hver medarbejder. På denne måde er både arbejdsgiver og medarbejder helt sikre på, hvor mange dage, der
overføres mellem perioderne, og hvor mange feriedage, hver medarbejder har tilbage.

De fleste lønsystemer har moduler, der holder styr for optjente og afholdte feriedage. Dette kan være en stor hjælp for virksomheder og
medarbejdere her i 2020 og fremadrettet.

 

Vær opmærksom på ”den sjette ferieuge” i 2020.

Feriefridage (den sjette ferieuge) er ikke omfattet af ferieloven, men følger ansættelseskontrakter og/eller overenskomster. For nogle optjenes feriefridagene på samme måde, som feriedage optjenes efter ferieloven.

Det vil således være op til hver virksomhed at få aftalt, hvordan feriefridagene fremover skal optjenes og afholdes. Det skal aftales i løbet af 2020.

Samme antal feriedage, men tab af likviditet

Den nye ferielov betyder blandt andet, at arbejdsgiverne i overgangsperioden kan opleve et likviditetstab. Til gengæld vil de fleste virksomheder opleve, at feriepenge-forpligtelserne på sigt bliver mindre, end de er i dag.

Den nye ferielov betyder ikke, at der kommer flere feriedage. Medarbejdere vil også fremover have ret til 25 feriedage på et år, svarende til fem ugers ferie ved en fem-dages arbejdsuge.

Se hvordan den nye ferielov påvirker din virksomhed i illustrationen herunder.

 

Overbliksmodel Ferieloven 2020

 

Indberetning til ny fond

Ændringen fra forskudt ferie til samtidighedsferie resulterer i, at der for et enkelt år vil ske optjening af dobbelt så meget ferie, som Ferieloven foreskriver.

De skyldige feriepenge optjent i overgangsåret indberettes til en ny fond under Arbejdsmarkedets Tillægspension ATP ”Forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler”.

 

Dansk Revision rådgiver om ferieloven - også i bladet Revision og Regnskabsvæsen

Vores eksperter fortæller i artikeklen om det nye regelgrundlag, overgangen mellem den gældende lov og den nye ferielov og den regnskabsmæssige behandling, der i henhold til årsregnskabsloven følger af ændringen.

➤ Læs hele den spændende artikel her

 

Vi hjælper dig med overblikket over den nye ferielov

Vi har - tilbage i 2019 - udarbejdet to publikationer, der gennemgår den nye ferielov. Du får  indblik i de regnskabsmæssige konsekvenser, og vi giver dig en komplet oversigt og det fulde overblik over den nye ferielov.

 

Den nye ferielov - Overgangsregler mv.

I publikationen om Overgangsregler mv. gennemgår vi blandt andet udbetaling af ferietillæg, feriefridage, den generelle overgangsordning, indbetaling og/eller indberetning til Fonden (Forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler), de forskellige perioder, konsekvenser for forskellige medarbejdertyper mm.

➤  Den nye ferielov - Overgangsregler mv.

 

Den nye ferielov - Regnskabsmæssig behandling

I publikationen om regnskabsmæssig behandling gennemgår vi opgørelsesmetoder samt regnskabsmæssige forpligtelser. Vi giver dig derudover eksempler på opgørelse af feriepengeforpligtelser til hhv. direktør og funktionær.

➤  Den nye ferielov - Regnskabsmæssig behandling

 

Har du spørgsmål eller vil du have hjælp til Ferieloven?

Book et møde - hos os er første møde altid gratis!

➤  Bliv kontaktet

➤  Book et møde

➤  Find din lokale revisor

 

Vær på forkant!

Vi holder dig løbende opdateret om regler, tiltag og fradrag - tilmeld dig vores nyhedsmail.

➤  Tilmeld dig her

 

 

Få et samlet overblik over den nye Ferielov. Få tilpasset forretningsgange, IT-systemer, overenskomster og ansættelseskontrakter allerede nu. Komplet overblik over den nye Ferielov. Guide til den nye Ferielov. Den nye Ferielov: Få råd, hjælp og vejledning fra Dansk Revision.