Den nye Ferielov træder i kraft 1. september 2020.

 

feriebillede

Den nye Ferielov er blevet til på baggrund af en udtalelse fra EU-Kommissionen i april 2015 om, at den lange tidsmæssige forskydning mellem optjening og afholdelse af ferie var og er i strid med EU’s Arbejdstidsdirektiv.

Med den nye lov indføres et nyt begreb - ”samtidighedsferie”. Dette samt en lang række andre emner om den nye Ferielov kan du læse om her på siden.

Samtidig får du en komplet gennemgang af de regnskabsmæssige konsekvenser, lige som vi giver dig en komplet guide og det fulde overblik over regler og overgangsregler i Ferieloven.

 

Og det er faktisk værd at kaste et blik på den nye Ferielov allerede nu. Ikke kun fordi den ændrer det grundlæggende princip om den tidsmæssigt lange forskydning mellem optjening og afholdelse af ferie, men også fordi det kan påvirke regnskaberne allerede nu.

Det er derfor en god investering at få tilpasset forretningsgange, IT-systemer, overenskomster og ansættelseskontrakter allerede nu.

For loven betyder blandt andet, at arbejdsgiverne i overgangsperioden kan opleve et likviditetstab. Til gengæld vil de fleste virksomheder opleve, at feriepengeforpligtelserne på sigt bliver mindre, end de er i dag.

 

Overbliksmodel

 

Den nye Ferielov betyder ikke, at der kommer flere feriedage. Medarbejdere vil også fremover have ret til 25 feriedage på et år, svarende til fem ugers ferie ved en fem-dages arbejdsuge.

 

Vi har udarbejdet to publikationer, der gør det lettere for dig at skabe dig et overblik over den nye Ferielov, og du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os, hvis du har sprøgsmål. 

  

➤  Den nye Ferielov - Overgangsregler mv.

➤  Den nye Ferielov - Regnskabsmæssig behandling

➤ Tre gode råd og bonusinformation om den nye Ferielov

 

➤ Har du spørgsmål, så kontakt din lokale revisor fra Dansk Revision.

➤  Hold dig orienteret - blandt andet om den nye Ferielov, arrangementer mv.

➤ Vil du holde ferie med ro i maven, så tal med os - Hos Dansk Revision er første møde altid gratis!

 

 

Få et samlet overblik over den nye Ferielov. Få tilpasset forretningsgange, IT-systemer, overenskomster og ansættelseskontrakter allerede nu. Komplet overblik over den nye Ferielov. Guide til den nye Ferielov. Den nye Ferielov: Få råd, hjælp og vejledning fra Dansk Revision.