Covid-19:  Udskudte frister for årsrapporter samt nye muligheder for afholdelse af online generalforsamling.

Status:

Vedtaget

 

 

 

Fristen for indsendelse af årsrapporter er udskudt med tre måneder, og at det bliver muligt at afholde generalforsamlinger online uanset selskabets bestemmelser.

En rettidig årsrapport er dog stadig vigtig for virksomhedens interessenter, og i Dansk Revision anbefaler vi, at din virksomhed, i samarbejde med din lokale revisor, bestræber sig på at få udarbejdet årsrapporten hurtigt, og kun i ganske særlige situationer anvender fristforlængelsen.

 

Hvis din virksomheds regnskabsår afsluttes i perioden fra den 31. oktober 2019 til og med den 30. april 2020, får din virksomhed en længere indsendelsesfrist.

Dvs. hvis din normale frist for at indsende årsrapporten er i perioden fra den 31. marts 2020 til og med den 30. september 2020, så er indsendelsesfristen forlænget. Det er fx, hvis dit regnskabsår følger kalenderåret, og din normale frist er 31. maj, så vil den nye indsendelsesfrist være 31. august 2020.

Hvis regnskabsåret ikke ligger indenfor den nævnte periode, skal du indsende inden for de almindelige frister, dvs. senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Vedrørende afholdelse af generalforsamling kan virksomhedens ledelse beslutte, at generalforsamlingen alene afholdes elektronisk uden adgang til fysisk fremmøde, dvs. som en fuldstændig elektronisk generalforsamling, jf. selskabslovens § 77, stk. 2, 1. pkt., uanset at dette ikke er vedtaget og optaget i selskabets vedtægter.

Fristen på 3 måneder gælder i øvrigt også for privates selvanvigelser.

  Brug for hjælp? - kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor 

 

Yderligere information

Skattestyrelsen har lanceret en hjemmeside, hvor du ved at besvare tre spørgsmål, hurtigt kan finde frem til de frister, som vedrører din virksomhed.

➤  Få et hurtigt overblik over dine frister her

➤  Læs  mere på Virksomhedsguiden

➤  Læs hele bekendtgørelsen om midlertidig fravigelse af virksomheders pligter på selskabs- og regnskabsområdet på Erhvervsstyrelsens område i forbindelse med covid-19

 

 

Tilbage til hovedsiden Covid-19 ⎪ Corona

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få værdifuld information

Et godt sted at holde dig opdateret er via vores nyhedsbrev. Vi sender ud løbende den næste tid, hver gang og lige så snart, vi ved mere. Det vil sige, når der er konkrete tiltag, lovændringer og anbefalinger klar.

 

ℹ️  Skriv dig op her og få aktuel information

  Brug for hjælp? - kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor

 

 

Der arbejdes i øjeblikket på højtryk i alle organisationer og ministerier, lige som vi i Dansk Revision følger udviklingen nøje.

Al information på www.danskrevision.dk er derfor kun af generel karakter. Det kan ikke erstatte professionel rådgivning. Indholdet alene kan ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.