Covid-19: Tilbagebetaling af indbetalt moms og lønsumsafgift som lån og fremrykket udbetaling af skattekreditter

Status

Ansøgningsfrist var 15. juni 2020 - lukket for ansøgninger.

 

 

 

Indbetalt moms og lønsumsafgift kunne tilbagebetales som et lån. 

Lånet er baseret på den seneste momsindbetaling for små og mellemstore virksomheder samt lønsumsafgiftsbetaling for såkaldte metode 4-virksomheder. Lånet er rentefrit og skal indfries den 1. april 2021. 

 

Hvis der i perioden fra den 9. april 2020 til den 15. juni 2020 har været gennemført ejerskifte i ejerkredsen på 50 % eller derover, skal der vedhæftes en revisorerklæring. 

Ordningen betyder:

  • At små og mellemstore virksomheder, der den 2. marts 2020 har indbetalt moms for hhv. andet halvår eller fjerde kvartal 2019 får mulighed for at få udbetalt beløbet igen som et rentefrit lån.
  • At lønsumsafgift, som såkaldte metode4-virksomheder (fx. tandlæger, ergoterapeuter, vognmænd, herunder taxa, mv.) har indbetalt for 1. kvartal 2020 med frist den 15. april 2020 samt en 1⁄4 af lønsumsafgiften for overskud for indkomståret 2019 (svarende til en skønnet kvartalsmæssig andel), kan udbetales som et rentefrit lån.

For at reducere statens risiko for tab på låneordningen og for at overholde EU’s statsstøtteregler vil visse virksomheder ikke være omfattet. Det gælder eksempelvis virksomheder under konkurs, rekonstruktion, tvangsopløsning og likvidation.

➤  Læs også om midlertidig udskydelse af betalingsfrister for moms, lønsumsafgift efter metode 4, AM-bidrag og A-skat samt B-skatter 

 

Fremrykket udbetaling af skattekreditter 

Selskaber m.v. og personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed i virksomhedsordningen, kan få udbetalt skatteværdien af underskud, der stammer fra forsøgs- og forskningsudgifter.

Fremrykning af udbetalingen betød, at skattekreditten kunne udbetales i juni 2020 i stedet for i november 2020.

 

 

 

Tilbage til hovedsiden Covid-19 ⎪ Corona

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få værdifuld information

Et godt sted at holde dig opdateret er via vores nyhedsbrev. Vi sender ud løbende den næste tid, hver gang og lige så snart, vi ved mere. Det vil sige, når der er konkrete tiltag, lovændringer og anbefalinger klar.

 

ℹ️  Skriv dig op her og få aktuel information

  Brug for hjælp? - kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor

 

 

Der arbejdes i øjeblikket på højtryk i alle organisationer og ministerier, lige som vi i Dansk Revision følger udviklingen nøje.

Al information på www.danskrevision.dk er derfor kun af generel karakter. Det kan ikke erstatte professionel rådgivning. Indholdet alene kan ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.